Algemene/contact gegevens

Algemeen mailadres:
Website:
info@hervormdjeugdwerk.nl
www.hervormdjeugdwerk.nl
Postadres (secretariaat): Postadres (bestuur)
Stichting Hervormd Jeugdwerk
Parkrand 25
6714 GN  Ede

Secretariaat bestuur HJW
p/a Kerkstraat 8
4041 XB Kesteren
Voorzitter:Ds. D. Breure
dbreure@kliksafe.nl
Tel: 0348 - 50 12 35 

Klik hier voor de overige bestuursleden

Jeugdwerkadviseurs:

Marcel Vroegop
Mail: amvroegop@hervormdjeugdwerk.nl
Telefoon: 06-19 66 28 19

Dieneke Blok-Kalisvaart
Mail: eblok@hervormdjeugdwerk.nl
Telefoon: 06-40 95 91 15

Marjolein Huisman
Mail: mjnhuisman@hervormdjeugdwerk.nl
Telefoon: 06-13 18 32 56

Aart Jongejan
Mail: lmjongejan@hervormdjeugdwerk.nl
Tel.: 06-27 83 51 60

Algemeen rekeningnummer:
KVK-nummer:
RSIN:
NL51RABO 0158.8399.35, ten name van 'HJW'
63607182
855311538
Datum van oprichting:

Platform: 11 april 2011
Stichting: 26 juni 2015
|