Vorming en toerusting

 • Identiteit
 • Keuzes maken
 • Leidinggeven (praktisch)
 • Leiding geven (geestelijk)
 • Basiscursus kinderwerk
 • Vertelcursus
 • Catecheselessen (thematisch)
 • Om het hart van alle jongeren
 • Uitleg materiaal ‘handreiking’
 • Gewetensvorming
 • 'Doeners in de kerk'
|