Wat zou Jezus tegen jou zeggen?

Kom 22-25 november naar de BSC+16 of 8-11 november naar de BSC+23!

Wat zou Jezus tegen jou zeggen?

Dagelijks woord

maandag 18 november 2019 - Zacharia 7:9-10

Alzo sprak de HEERE der heirscharen, zeggende: Richt een waarachtig gericht, en doet goedertierenheid en barmhartigheden, de een aan den ander; En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemdeling noch den ellendige; en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. -- Zacharia 7:9-10

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl

Bijbelleesrooster

Elke week kunt u gebruik maken van het bijbelleesrooster.

Lees meer