Prikbord leiding +16

Hieronder kun je tips uitwisselen met andere +16 leidinggevenden over materialen, spellen en verwerkingen. Je kunt de volgende bestanden eventueel meesturen: jpg, png, pdf, doc (max 2MB).

|

Reacties (5)

gjbuth

04-09-2012 16:49:00

Enkele tips n.a.v. een themastukje over 'Van Advent tot wederkomst' over het kerkelijk jaar:

- Besteed in het gezin aandacht aan de tijd van het kerkelijk jaar door bijvoorbeeld Bijbelgedeelten te lezen die horen bij advent, lijdenstijd e.d.
- De serie 'Leven', onder redactie van dr.ir. J. van der Graaf, drs. I.A. Kole, ds. H. Visser, bestaat uit dagboeken voor het hele gezin. Eén van de delen is: 'Leven uit de heilsfeiten. Dagboek bij de christelijke feestdagen'.
- In onze webshop is voor alle doelgroepen Handreikingmateriaal over de feestdagen te vinden.

gjbuth

04-09-2012 16:46:15

Enkele tips n.a.v. een themastukje over 'Voorbeelden - gebruiken één zijn!':

- Spreek in contacten met kinderen en jongeren de taal van kinderen en jongeren. Gebruik beelden uit hun dagelijks leven ter verduidelijking.
- Zoek naar eenvoudige voorbeelden in boeken of artikelen. Bewaar de voorbeelden die je vindt, zodat je ze vaker kunt gebruiken. Deel de tips die je vindt met anderen via het prikbord op onze website.
- C.H. Spurgeon staat bekend om zijn beeldspraak en gebruik van eenvoudige voorbeelden. Zijn boekjes zijn het lezen waard!
- Wees eerlijk en puur tegenover jongeren, zeker ook als het over de Bijbel en het geloof gaat. Jongeren snakken naar een persoonlijk verhaal, en dat mag ook gerust over je moeite met Bijbellezen of je twijfel gaan.
- Zorg voor een goede Kinderbijbel, een dagboek of een methode rondom Bijbellezen waarin de tekst uitgelegd en verduidelijkt wordt.

gjbuth

04-09-2012 16:42:20

Enkele tips n.a.v. een themastukje over 'Bid elke dag':

- Laat Gods Woord het kompas zijn voor het gebed
- Wees gevarieerd. Bid niet elke dag hetzelfde; dat kan door bijvoorbeeld telkens stil te staan bij een andere eigenschap van de Heere
- Heb grote verwachting van het gebed en vergeet niet de betekenis van het woordje amen!
- Bereid het gebed voor: Welke gebedspunten komen er uit het bijbelgedeelte naar voren?

gjbuth

04-09-2012 16:40:02

Enkele tips n.a.v. een themastukje 'Bevestigen of negeren?' over sociale media:

- Verdiep je in het social medialeven van jongeren.
- Via www.mijnkindonline.nl en www.mediawijzer.nl zijn informatieve brochures te downloaden. Denk aan brochures als Sociale media: handig voor je ouders (Mijn Kind Online) en Hyves, een bijenkorf vol vrienden (Mediawijzer).
- Bekijk het filmpje 'Farewell Facebook'.
- Geef prioriTijd aan het zoeken van God en het volgen van de Heere Jezus.

gjbuth

04-09-2012 16:31:40

Enkele tips n.a.v. een themastukje over 'het dienen van de Heere':

- Neem de tijd om met elkaar te zingen.
- Vergeet niet wat Luther zei: "Zingen is twee keer bidden."
- Bezin je op wat je zingt.
- Op www.psalmboek.nl is de melodie van alle psalmen te beluisteren. Handig om een onbekendere psalm aan te leren!