Leidingdelen Handreiking -16

Hier vind je alle downloads met betrekking tot Handreiking -16: de leidingdelen, tips en achtergronden, maar ook de uitleg over 'hoofd - hart - handen' en een 'opzet verenigingsavond'. Veel zegen toegewenst op het gebruik van Handreiking!

Bijbelstudies
(on)bekende personen
Door het geloof
Ik ben...
Jona
Paulus
Petrus
Daniël
Gelijkenissen
Jezus in gesprek met...
Kleine profeten
Richteren
Salomo
Mensen rondom Jezus: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5
Jakobus: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5Ruth: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5
Koningen: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5Nehemia: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5
Kernwoorden
Bijbelse woorden 1: schets 1 - schets 2 - schets 3 - schets 4 - schets 5Bijbelse woorden 2
Bijbelse woorden 3
Bijbelse woorden 4
Jij en ...
Jij en je Bijbel
Jij en jezelf
Jij en verslaving
Jij en je gebed
Jij en occultisme
Jij en de preek

Actueel en actie
Actueel 
Hyves, iedereen te vriend?
Milieu, jou een zorg?!
Goede keus
Biertje?!
Biddag
Eerlijk leven
Grip op geld - leidingdeel
Grip op geld - artikel 'sparen'
Verliefd! - leidingdeel
Verliefd! - achtergrondartikel
Grip op geld - artikel 'eyeopeners'
Grip op geld - artikel 'geldtypes'
Grip op geld - artikel 'NIBUD'
Grip op geld - onderzoek NIBUD

Actie
 
Leven in beeld
Voetstappen van Koning Jezus
Vrij of gebonden - schets   
Vrij of gebonden - leidingdeel
  
Themaschetsen en -materialen
Leidingdelen themaschetsen  
Kerst - Toelichting gebruik declamatorium
Kerst - Duisternis en licht
Kerst - Zijn ster gezien
Pasen, feest van het leven
Hemelvaart, naar het Vaderhuis
Pinksteren, feest van de volheid

Materialen voor viering christelijke feesten
Verhaal - De beste schuilplaats
Verhaal - Ik heb een machtige Heiland
Verhaal - Een late lift
Declamatorium - 'Immanuel'
|