Materialen bestellen voor uw vereniging of club?

Met de lancering van onze website is er ook één en ander gewijzigd rondom het bestellen van onze materialen. Werd er voorheen gewerkt met een catalogus en een bestelformulier, nu kunt u alles in één keer afhandelen via de webshop!

Webshop
Zoals wellicht bekend werken wij nauw samen met het LCJ. Temeer wanneer het gaat om het ontwikkelen van materiaal en de verzending van de bestellingen en administratie die daar uit voort komt. 

De webshop is opgebouwd rondom de bekende leeftijdscategorieën: 16+, 16- en 12-. Per leeftijdscategorie treft u dan de diverse materialen aan, verdeeld over diverse subcategorieën (bijbelstudie, themaschetsen, kernwoorden, Jij en... etc.).

Proefpakket
Heeft u interesse in de materialen en wilt u wat schetsen, bijbelstudie etc. inzien? Bestel dan een (gratis!) proefpakket via dit formulier!

Contact
Voor (inhoudelijke) vragen of opmerkingen over de materialen kunt contact opnemen met het LCJ. Rechtstreeks contact opnemen met het HJW kan uiteraard ook. Zie hiervoor de algemene contactgegevens.

|