Bericht van de voorzitter

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Bericht van de voorzitter

In dit bericht ontvangt u een korte update over het werk van het Hervormd JeugdWerk.

HJW-brochure
Via deze link kunt u de HJW-brochure downloaden voor 2016-2017. Hierin worden een aantal activiteiten en projecten van het HJW voor het voetlicht gehaald, met bijzondere aandacht voor onze diensten. Meer over onze activiteiten, projecten en dienstverlening kunt u vinden op de site.

Onze jeugdwerkadviseur, Marcel Vroegop, verzorgt desgewenst graag een avond in uw gemeente, voor ambtsdragers, ouders, leidinggevenden of voor jongeren. Nodig hem bijvoorbeeld uit voor de opening van het winterwerk. U kunt de jeugdwerkadviseur bereiken via amvroegop@hervormdjeugdwerk.nl of op 0619662819. Ook voor andere vragen over het werk van het HJW kunt u bij hem terecht.

Terugblik Kinderappel -12 en Jeugdappel -16
In maart dit jaar mochten we opnieuw het Kinderappel -12 organiseren. Naar aanleiding van het thema ”Vast en zeker!” dacht ds. M.C. Schreur uit Harskamp met de kinderen na over de God van Paulus en Silas. Ook hebben we dit jaar voor het eerst een Jeugdappel -16 georganiseerd. Op 23 april was deze dag, met als thema: ”Je bent jong en je wilt wat?” Ds. J. Th. Pronk sprak over de vluchtigheid van het leven en hield de jongeren voor dat ze keuzes alleen met God goed kunnen maken.

Symposium Evangeliestek
Dv vrijdag 30 september 2016 van 15.30-20.30 zal een symposium gehouden worden over het thema ”Kind en geloof. Met dank aan de vorige generatie”. De twee hoofdlezingen worden verzorgd door dr. M.J. Kater en ds. K.J. Kaptein. Naast de lezingen zijn er elf workshops die geleid worden door deskundigen uit verschillende kerkverbanden. Tijdens het symposium zullen er praktische handvatten gegeven worden voor iedereen die met jonge kinderen werkt; thuis, op school of in de kerk. Het symposium wordt georganiseerd door Evangeliestek, Driestar educatief, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond Hervormde Zondagsscholen. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht op www.evangeliestek.nl/symposium.

Nieuwe map Evangeliestek
Heeft u de tweede map ”Levensecht” met kinderevangelisatiemateriaal al besteld? Ook de meegeefboekjes zijn weer te bestellen via www.evangeliestek.nl/webshop. Ook een derde map begint inmiddels vorm te krijgen. Het thema is ”Op reis” en behandelt verschillende personen uit het Oude Testament die allemaal door God geroepen worden om op reis te gaan. Een mooi thema, dat aansluit bij de leefwereld van kinderen. Als alles goed gaat zal de map in november 2016 verschijnen. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.evangeliestek.nl.

Minisymposium “Daadkracht”
Op Dv woensdag 12 oktober aanstaande hoopt de stuurgroep Doeners in de kerk een nieuw boek te presenteren. Dit boek, geschreven door Laurens Snoek, bevat korte prikkelende teksten die leidinggevenden toerusten in de omgang met doeners in de kerk. Meer informatie over dit symposium volgt op een later moment op onze website.

Dankdagkalender
Net als vorig jaar komt er ook dit jaar een dankdagkalender uit. De jeugdbonden (JBGG, HHJO, LCJ en HJW) zijn samen met Woord &Daad in overleg om tot een nieuwe kalender te komen voor het hele gezin. Als de kalender beschikbaar is zal dit op de website te vinden zijn en krijgt u hierover bericht.

Gebed en financiële steun
Kerkelijk werk kan niet zonder gebed. Zeker het werk onder kinderen en jongeren niet. We doen dan ook een beroep op u om het werk van het HJW in uw gebed op te dragen. Kerkelijk werk kan ook niet zonder financiële middelen. Mogen we ook hiervoor een beroep op u doen? Uitbreidende werkzaamheden ‒ en die zijn er gelukkig ‒ vragen ook meer financiële middelen. Daarom van harte aanbevolen. Zie onze site voor alle informatie.