"Bijbel zet mensen in beweging"

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Christenen geloven dat de Bijbel waar is. Zijn daar goede argumenten voor te geven? Marissa van de Brink (19) uit Harskamp vertelt hoe zij ervaart dat Gods Woord betrouwbaar is.

Ben je altijd zeker van de waarheid van de Bijbel?
„Ik kan me van vroeger herinneren dat mijn ouders een stukje uit de Bijbel lazen en dat ik bij mezelf dacht: „Wat nu als het allemaal niet waar is?” Het was niet echt twijfel, maar meer bewustwording van de impact die de Bijbel heeft op het hele leven. Tegenwoordig twijfel ik niet meer zo.”

Spreek je weleens met ongelovigen over je geloof of over de Bijbel?
„Ja, regelmatig. Ik werk in een slagerij met meerder collega’s die niet christelijk zijn. Dat levert soms interessante gesprekken op. Ook hadden we eens Amsterdamse studenten een week bij ons in huis. Ze wilden graag in een christelijk gezin verblijven. Een van de studenten bleef bij ons slapen. Hij was nieuwsgierig naar de manier waarop wij met de Bijbel omgaan en het gezag dat wij daaraan toekennen. Dat leverde een mooi gesprek op. En pittige vragen.”

Wat doe je met Bijbelgedeelten die elkaar lijken tegen te spreken?
„Ik probeer een tekst dan in zijn context te lezen. De omgeving van een tekst werpt vaak licht op de betekenis ervan. Daarom is het denk ik niet goed om losse teksten met elkaar te vergelijken. Als je onderzoekt wat het hele gedeelte wil zeggen, is de tegenspraak die je lijkt te zien vaak uit te leggen.”

Hoe ga je om met situaties in de Bijbel die onmogelijk lijken te zijn?
„Leuk dat je dat vraagt. Daar hadden we het op mijn docentenopleiding pas over. Er is bijvoorbeeld een tekst die zegt dat de zon stilstond. Daaruit blijkt dat mensen vroeger dachten dat de zon draaide en niet de aarde. In de loop van de tijd zijn daarover andere inzichten ontstaan. Daarmee is de Bijbel niet ineens onbetrouwbaar gebleken, maar is de menselijke kennis uitgebreid.

We moeten ervoor oppassen teksten op onze eigen manier te interpreteren. Zo denk ik dat we niet moeten proberen de evolutietheorie te combineren met Bijbelgedeelten over de schepping. De hele Bijbel blijft Gods Woord. Wij mensen moeten onze plaats kennen en eerlijk toegeven dat we niet alles kunnen verklaren.”

Zijn er Bijbelgedeelten waarvan je je afvraagt of ze anno 2020 nog relevant zijn?
„Ik ben ervan overtuigd dat de Bijbel het Woord van God is en dat het daarom nog steeds relevant is voor vandaag”, zegt Marissa stellig. „Maar teksten over de offerdienst staan vandaag in een ander licht dan in de tijd van het Oude Testament, al hebben ze ons nog wel wat te zeggen. Dat betekent niet dat deze gedeelten voor ons irrelevant zijn geworden.”

Wat zijn voor jou argumenten die de betrouwbaarheid van de Bijbel aanduiden?
„Ik denk dat er veel argumenten zijn te noemen, maar ik vind het vooral wonderlijk om te zien dat mensen echt in beweging worden gezet door de Bijbel. Het Woord van God doet iets in het leven van mensen. Als je hoort hoe een predikant geroepen wordt tot het ambt, zie je dat de Geest de Bijbel gebruikt om mensen te bereiken. En daarnaast zie je door alle Bijbelboeken heen één duidelijke boodschap. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Ja, soms lijkt het bij bepaalde teksten van wel, maar dat is dan te verklaren.”

Welke plaats heeft de Bijbel in jouw leven?
Nu ze aan de pabo studeert heeft de Bijbel een prominentere plek gekregen in het leven van Marissa. „Eerst las ik de Bijbel vooral op standaardmomenten; bij het ontbijt, na het diner en voordat ik ging slapen. Doordat ik nu op stages de kinderen uit de Bijbel mag vertellen, merk ik dat ik eerst zelf gevoed moet worden voordat ik Bijbels onderwijs kan geven. Niet dat ik de hele dag met een Bijbel onder m’n arm loop hoor”, lacht Marissa, "maar ik merk dat Bijbellezen niet alleen iets is voor bij het ontbijt en na het diner. Gelezen Bijbelgedeelten beïnvloeden het leven van alledag."


Zeker Weten! is een project waarin apologetische thema’s worden uitgewerkt. ”De betrouwbaarheid van de Bijbel” is het derde onderwerp in de serie.