"De mannen in de kerkenraad zijn vast heel aardig" (video)

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Voelen jongeren zich echt gezien en gekend in de kerk? Kan de drempel tussen jongeren en ambtsdrager worden verlaagd? Het Hervormd Jeugdwerk (HJW) ging in gesprek met ds. M. Messemaker uit Nijkerk en vier jongeren.

Contact met jongeren vindt hij niet eenvoudig, zegt ds. Messemaker eerlijk. „Ik ben verlegen met vragen die vanuit onze jongeren komen, omdat je afstand ervaart tussen jezelf en hen. Ze zijn van een andere generatie. Ik vraag me weleens af: Spreken we wel dezelfde taal? Ik denk dat we in de kerk weleens –zoals ik dat noem– kerkelijk Bargoens spreken. Met de beste bedoelingen, maar jongeren hebben soms geen idee waar het over gaat.”

„Ben je als predikant benaderbaar?” is volgens ds. Messemaker een belangrijke vraag. „Het is goed om je als ambtsdrager kwetsbaar op te stellen. Laat zien dat je dezelfde zondaar bent, met dezelfde zondige verlangens en struikelblokken. Het is mijn ervaring dat jongelui dan eerder geneigd zijn iets met jou te delen. Veel meer dan wanneer ik alleen vanuit mijn ivoren toren van alles zeg. Dan krijgt een jongere het idee dat je als dominee een soort kampioengelovige bent.”

Gerco Guijt (20) herkent dat het belangrijk is dat een ambtsdrager ook iets van zichzelf laat zien. De student theologie uit Katwijk merkt bij zichzelf dat dat drempelverlagend werkt. „Als ik twijfels heb en ik spreek met een persoon die die totaal niet heeft, stop ik met mijn verhaal. Bij ons thuis is niets te gek om te bespreken. In de gemeente zijn er soms drempels in het contact. Dat ligt niet altijd aan de mensen in de kerk. De vraag is ook: Hoe open ben je zelf? En ben je eerlijk?”

Geloofsvragen bespreekt Gert Schuitemaker (19) liever met vrienden met wie hij op dezelfde lijn zit dan met een ambtsdrager. „Tijdens een ritje in de auto of een wandeling met vrienden komen de vragen op tafel. Het is goed om met iemand te praten die hetzelfde ervaart. Bij een preikant is dat toch anders.”

Het lijkt de student SPH uit Katwijk onwaarschijnlijk dat jongeren naar een predikant gaan omdat ze bang zijn dat ze te slecht geloven of te weinig geloof hebben. Toch kan de gang naar een predikant ook zo zijn voordelen hebben, denkt Gert. „Een dominee heeft veel kennis. Hij kan je verder helpen. Als jongeren kun je onderling delen waar je mee zit, en daar erkenning voor krijgen. Maar dat is het dan ook.”

Maartje Karels (20), student social work in Ede, vindt het niet lastig om persoonlijke vragen in de kerk te bespreken. „Ik ben in de gemeente opgegroeid. De mensen kennen me en dan is het simpel om iets met een ander te bespreken. We hebben sinds kort weer een eigen predikant. Als ik een levensvraag heb, zou ik die aan hem stellen. Ik spreek hem doordeweeks tijdens een Bijbelkring en hij staat open voor vragen. Ik heb weleens een persoonlijke vraag met een ambtsdrager gedeeld. Hij was zelf ook open over zijn geloof. Omdat hij zich kwetsbaar opstelde, durfde ik dat ook te zijn.”

„Het zijn vast aardige mannen allemaal, maar ik ken ze niet zo goed.” De vwo-scholiere Lisanne van Houdt (16) uit Zwijndrecht, ervaart afstand tot de ambtsdragers in haar kerk. „Ik merk dat ik liever met leeftijdsgenoten praat, dat gaat makkelijker. Je ziet de kerkenraadsleden elke zondag, maar ik spreek hen niet echt. Wel hebben we met de jeugdvereniging in de zomer avonden met de kerkenraad georganiseerd. Dan kon je met hen praten en had je mooie gesprekken.

Het is voor jongeren lastig om standvastig in het geloof te blijven. Vroeger waren de dingen zo anders. Geen internet, geen telefoon. Natuurlijk is het zo dat oudere mensen veel wijsheid hebben, daar kun je zeker van leren. Maar ze willen je voor mijn gevoel snel de les lezen. Dat helpt niet.”

Hoe een ambtsdrager en een jongere met elkaar in contact kunnen komen
Ds. Messemaker geeft een tip. „Wij hebben regelmatig op zondagavond de pastorie opengesteld voor jongeren. We nodigden hen uit om te komen zingen. Zo zijn jongeren op een gewone manier letterlijk in je huis. Ik denk dat het voor jongeren de drempel verlaagde om eens langs te komen. Wat ook helpt: zoek jongeren op waar ze zijn. Als ze op een bankje hangen in het dorp, ga er eens bij zitten.”

Maartje Karels: „Ik denk dat het belangrijk is voor ambtsdragers dat ze naast de jongere staan. Er zit veel onzekerheid bij jongeren en het helpt als de ander dan echt betrokken op je is.”
Gert Schuitemaker vult aan: „Bij ons in de kerk is er catechese en wat jeugdwerk, maar dan zit je met grote groepen. Het lijkt mij mooi om een uurtje in de week te hebben waarbij je als jongere met een ouderling of predikant in gesprek kunt over elk onderwerp waar je maar over wilt praten.”

Bron: puntuit.nl