"En zij bekeerden zich niet" (3)

« Terug naar het nieuwsoverzicht

In Openbaring 16 lezen we dat de engelen de schalen uitgieten over de aarde. Openbaring wordt vaak gezien als een moeilijke tekst. Eén ding is wel duidelijk: het gaat in Openbaring 16 om oordelen van God en het doel hiervan. Dit moet uitgelegd worden.

"En zij bekeerden zich niet"
Openbaring 16:11

Benauwdheid en angst
Met het coronavirus knipt God als het ware in Zijn vingers. Als we Mattheus 24 en vooral Openbaringen 16 lezen, krijgen we de indruk dat God ook eens met zijn vuist op tafel gaat kan gaan slaan. Daar staat dat de schalen met plagen worden uitgegoten en alle levende ziel sterft in de zee en de zon verhit de aarde zodat alle mensen pijn hebben. Geen wonder dat we lezen in Lucas 21 vers 26 dat in die dagen het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting voor wat er gaat gebeuren. in Openbaringen 6 staat dan iets over de koningen van de aarde, de machtigen. Dus in onze tijd Trump, Poetin, Timmermans, Rutte en noem maar op. Wat doen die dan? Geruststellende woorden en passende maatregelen? Nee, ze verborgen zichzelf in spelonken en in steenrotsen en zeiden tot hen: valt op ons en verbergt ons van het Aangezicht van Hem Die op de troon zit. Ze hebben geen toevlucht als God met Zijn vuist op tafel slaat.

De schuilplaats
Maar die schuilplaats is er wel! Als je dan de Heere kennen en mag weten van het bloed van het Lam dan mag je bidden met David: verlos Gij ons uit de benauwdheid. Want bij U is raad en uitkomst! Psalm 91. De Schuilplaats van de Allerhoogste, de schaduw van de Almachtige. De schuilplaats van Gods beloften. Boven alles: Jezus Christus. Daarin is een ieder die gelooft veilig. Niet veilig, zodat niets kan overkomen en alles langs je heen gaat. Maar wel veilig in Jezus armen en veilig aan Jezus hart. Dan hoef je niet te vrezen, wat er ook gebeurt. Als de eindtijd dan in zicht komt, is de dood niet nabij, maar het nieuwe leven. In die Schuilplaats mogen we veiligheid ervaren en zingen van Gods bescherming.

Te laat of (nog) op tijd?
We lezen dan ook in Openbaringen dat er een tijd komt van die plagen dat er staat dat de mensen er vreselijk onder lijden. Dan staat erachter in onder andere Openbaring 16:9-10 “En zij bekeerden zich niet.” Het doel van al die plagen is dus bekering. Zo’n tijd komt er blijkbaar dat de plagen en ziekten niet meer uitwerken tot bekering. Dat moet je dus voor zijn! Wees dat voor! Laat het virus, en ál het andere lijden in de wereld, je brengen in gebed. En weet dan dat Koning Jezus bidt voor Zijn volk. Door alle tijden heen. Tijden van betrekkelijke rust, tijden van coronavirus en nog veel angstiger tijden die komen gaan. ‘’Vader, verlos hen uit de benauwdheid.’’ Uit de benauwdheid de eeuwige glorie binnen, de eeuwige vreugde, de eeuwige verlossing.

Een gebedspunt voor vandaag
De deur van de schuilplaats van de Allerhoogste staat nog open. Jezus roept: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal rust geven. Bid daarom vandaag: Heere, hier ben ik, ik kan mezelf niet beschermen. Weest u voor mij een Schuilplaats.