"Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid" (2)

« Terug naar het nieuwsoverzicht

We horen David bidden. Geef gij, o God, ons hulp in benauwdheid. David, de koning bidt tot God! Daar hebben we vandaag nog niet van gehoord. Bij de EU niet, bij president Comte van Italie niet, bij koning Willem Alexander niet, bij premier Rutte niet. Dat zij bidden tot God in de corona zorgen. Onze regeringsleiders niet, maar jij dan: heb jij wel voor hen gebeden? Voor wijsheid en kracht, voor inzicht en verstand?

"Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid,
want 's mensen heil is ijdelheid"

Psalm 60:13

Vandaag bespreken we weer twee lessen uit Psalm 60.

Mensen maken niks klaar
David zegt: "want 's mensen heil is ijdelheid": wat mensen eraan doen om het op te lossen, wat mensen eraan doen om het land er weer bovenop te krijgen, dat is ijdelheid. Dat woord betekent: dat is bedrieglijk. Net als ijs dat niet sterk genoeg is. Je denkt dat je erop kunt staan, maar je zakt erdoor heen. Alles wat mensen doen houdt het niet. Als God het niet zegent, dan helpt er niet één maatregel. Vergeten we dat niet vaak? En is ons gebed daarom zo lauw? Omdat we niet door hebben dat God het moet doen. Maar dat we een gevoel hebben dat het allemaal aardig goed gaat? Ons kan weinig overkomen. Dan beseffen we niet dat we afhankelijk zijn van Gods werk.

God is almachtig en gewillig
Daarom bidt David: o God verlos Gij ons! Want bij U is de macht. U hebt alles in Uw handen. U heb overal de macht over. Bij U is raad en uitkomst! U kunt uitkomst geven. God kan helpen. En God wil helpen. David weet van Gods belofte. In Psalm 60 vers 8 staan die genoemd. David zal heel Sichem krijgen, Sukkoth, Gilead, Manasse, Efraim, Juda, Moab., Edom. God zal het hem allemaal geven.

God wil hem ook helpen. God wil ook helpen. Hij heeft Zijn beloften gegeven. In Jezus Christus zijn al Gods beloften ja en amen (vast en zeker). Beloften van het verbond. Verzegeld in de doop: als Vader zal Ik alle kwaad weren of ten beste keren, als Zoon verlossen van schuld, als Heilige Geest het hart vernieuwen. Hij wil het ook. Lees het doopformulier er maar op na. Hij wil al deze beloften aan jou geven.

David bidt: geef Gij ons hulp in benauwdheid. Ik ben mens, machteloos. God is God, de Machtige en Gewillige in Jezus Christus. Zonder Mij kunt gij niets doen zei Jezus. En daarom in benauwdheid roepen tot God. Smeken dat Hij het doet. Zijn belofte in Christus is de enige reddingsboei. De reddingsboei die ook in Nederland verkondigd wordt in zovele kerken en gemeente. Opdat ook jij, nu je dit leest, die reddingsboei zal aangrijpen. Aangrijpen of omkomen, één van de twee. Alle pijn en moeite heeft tot doel dat wij leren bidden. Echt bidden.

Een gebedspunt voor vandaag
Heere, U heeft bij mijn doop zo enorm veel beloofd. U wilt mij bewaren voor kwaad, of dit doen meewerken ten goede. U wilt mijn zonden vergeven. U wilt mijn hart vernieuwen. Ik grijp Uw beloften aan in gebed, werkt U het alstublieft uit in mijn leven.