HJW, IKEG en het LCJ lanceren website Evangeliestek

« Terug naar het nieuwsoverzicht

HJW, IKEG en het LCJ lanceren website Evangeliestek

Het Platform Hervormd Jeugdwerk (HJW), de Stichting Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap (IKEG) en de Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) hebben gezamenlijk een website ¬ĎEvangeliestek¬í ontwikkeld. Deze nieuwe website is onderdeel van een samenwerkingsverband dat genoemde organisaties zijn gestart om gemeenten toe te rusten voor evangelisatie- en kinderwerk.

‘Evangeliestek’
Projectleider Dieneke Kalisvaart: ‘’De naam Evangeliestek verwijst naar een jong plantje dat groeit in de aarde. Voordat een plantje kan groeien moet er eerst goed zaad gezaaid worden. Daarbij heeft het goede verzorging nodig. Zo’n plantje is een beeld voor ons gezamenlijke doel: het Evangelie doorgeven aan kinderen en jongeren. Het Evangelie waarin verteld wordt over de vergeving van zonden en redding door Jezus Christus. Dit is als zaad uitstrooien over de akkers. In het materiaal en de toerusting die wij bieden, maken wij onderscheid tussen het gelovige en niet-gelovige kind. Beiden hebben specifieke aandacht nodig.’’

Materiaal en toerusting
‘Evangeliestek’ biedt toerusting aan gemeenten in de vorm van workshops, thema avonden en digitale ondersteuning. Voor Evangelisatie komt er materiaal beschikbaar voor Vakantie Bijbel Weken en evangelisatiewerk. Voor kinderwerk kunnen gemeenten gebruik gaan maken van materiaal voor de clubs en de crèches.

Evangeliestek.nl
Op de nieuwe website www.evangeliestek.nl is materiaal en allerhande informatie te vinden met betrekking tot evangelisatie- en kinderwerk. Deze informatie zal in de loop van de tijd verder aangevuld worden. Het eerste product, gericht op de Vakantie Bijbel Week, verschijnt eind maart 2015 op de website. Informatie over het toerustingsmoment bij dit materiaal volgt eind januari 2015.