Je zweert trouw aan God!

« Terug naar het nieuwsoverzicht

"Een waar geloof is dat geloof dat Jezus aanneemt zoals Hij wordt aangeboden in het Evangelie", aldus ds. Breure. Bijna 40 jongeren waren zaterdag 9 september op de Kruispuntconferentie Belijdenis in Meerkerk om na te denken over geloofsbelijdenis. "Je maakt keuzes op het gebied van je studie, wel of niet sporten, vrije tijd, relatie en vrienden. Het kan toch niet waar zijn dat als het gaat om geloofsbelijdenis doen je in je kinderschoenen blijft staan en geen keuze maakt?" sprak ds. A. Th. van Olst

's Morgens verzamelen de jongeren zich in de hal van de kerk. Daar vindt onder het genot van koffie, thee of frisdrank een gezellige ontmoeting plaats tussen de deelnemers. Om kwart voor 10 is het tijd om te beginnen. In de opening van Jan Post staat een gedeelte uit Efeze 2 en Handelingen 8 centraal. Enerzijds gaat het om de gave van het geloof en anderzijds de eenvoud bij de Moorman. Hij kreeg zicht op het werk van Christus. De vraag is: 'Waar vind jij houvast?' Om zicht te krijgen op Christus moeten we omhoog zien en het leven verwachten van Jezus alleen. Het mooie is dat God voor een ieder weer anders werkt. De Moorman krijgt tenslotte geen antwoord, maar toch gaan ze met z'n 'vieren' verder; hij en de Drie-enige God.

Ds. D. Breure gaat tijdens de eerste lezing in op de vraag: 'Van deze tijd?': "Met je belijdenis zweer je trouw aan God. Je bepaalt niet zelf wat je gelooft. Die belijdenis is niet gebaseerd op je gevoel en verstand, maar op Gods Woord. Je bent zelf zo verloren en verdorven dat je eerst Jezus Christus' bloed en Geest nodig hebt. Je bent 20? Je hebt al heel wat beslissingen genomen? En nog steeds geen belijdenis gedaan? Tel eens: Hoe vaak heeft de HEERE je geroepen? Kom als zondaar tot Hem!" Na de lezing gaan de jongeren in groepen uiteen om met elkaar na te denken over dit eerste deel. Het is fijn om met leeftijdsgenoten hierover te spreken.

Na een heerlijke Chinese maaltijd starten we het middagdeel met het zingen van een aantal liederen onder begeleiding van orgel en gitaar. Daarna worden diverse stellingen bij het thema vurig verdedigd vanuit de voor- en tegenpartij in het Lagerhuisdebat. Een groepsfoto kan daarna natuurlijk niet ontbreken en deze wordt in de pauze gemaakt.

Na de groepsfoto krijgt ds. Van Olst het woord. Hij geeft in vijf punten weer waarom belijdenis nodig is. "Het is niet erg als je niet meer vooruit en niet meer achteruit kan als het gaat om vragen over belijdenis doen. Je kunt omhoog!" Na het zingen van een lied vind een gesprek plaats tussen de groep en ds. Van Olst. Jongerenstellen de predikant vragen over belijdenis, avondmaal en verschillende kerkelijke afkomst als je verkering hebt.

In groepjes praten de jongeren door aan de hand van een aantal vragen en stellingen. Daarna is het tijd om de conferentie af te ronden.