Kerkengezin.online: platform voor kerk en gezin in crisistijd

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Kerkengezin.online: platform voor kerk en gezin in crisistijd

Het nieuwe platform kerkengezin.online is een centrale verzamelplaats waar materialen en praktische initiatieven op het gebied van kerk en gezin gestructureerd zijn terug te vinden. Het platform wil in deze behoefte voorzien op verzoek van ambtsdragers, leidinggevenden en ouders.

Kerkengezin.online wil hen ondersteunen in deze crisistijd door gestructureerd ideeën aan te bieden die helpen het kinder- en jeugdwerk, de (geloofs)opvoeding thuis en het gemeenteleven vorm te geven. In een wirwar van informatie, initiatieven en handreikingen wil kerkengezin geclusterd en overzichtelijk de verschillende content aanbieden.

Samenwerking
Het platform kerkengezin.online is een gezamenlijk initiatief van het Landelijk Contact Jeugdwerk en Erdee Media Groep in samenwerking met andere (jeugd)organisaties zoals het HJW. Bestaande content wordt via een redactie verzameld en/of samengesteld en beschikbaar gesteld op het platform. Door een redactionele slag aan te brengen kunnen initiatieven verrijkt worden met (waar nodig) technische specificaties. Kerkengezin.online wordt frequent geüpdatet met nieuwe initiatieven en materialen. Met dit platform willen het LCJ en EMG dienstbaar zijn aan kerken en gezinnen. Kerkengezin.online is een platform van tijdelijke aard dat niet pretendeert compleet te zijn, maar dat snel is gerealiseerd om met de beschikbare middelen en mogelijkheden een handreiking naar de gezinnen en gemeenten wil doen. 

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit Lydia van Ginkel (senior jeugdwerkadviseur LCJ), Marcel Vroegop (Jeugdwerkadviseur HJW) en Fennand van Vliet (EMG).

Eventuele initiatieven vanuit de achterban die helpend zijn voor andere gemeenten en gezinnen kunnen met kerkengezin.online gedeeld worden. Neem hiervoor, of voor eventuele vragen of opmerkingen, contact op met Lydia van Ginkel (Lydia@kerkengezin.online).