"Leven kan niet altijd zomaar doorgaan"

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Veel belijdenisdiensten zijn uitgesteld. Jessica van Horssen (20) en Lonieke Waayenberg (21) bezoeken zaterdag een digitale bijeenkomst over het doen van belijdenis.

Is belijdenis doen in deze tijd concreter voor je geworden?

„Ja”, zegt Jessica. „Ik heb meer tijd voor mezelf gekregen, waardoor ik meer over het geloof kan nadenken. Het werd ineens zo duidelijk dat het leven niet altijd zomaar door kan gaan. De Heere kan op ieder moment terugkomen en ik moet dan bereid zijn. Ik wil mijn treden zetten in het spoor waarop Hij mij gebracht heeft.”
Lonieke herkent dit en ook zij heeft mede vanwege het coronavirus meer tijd gehad om na te denken over de vraag of ze belijdenis zal gaan doen.

Wat betekent het voor jou persoonlijk om belijdenis te doen?

Voor Lonieke speelden twee vragen een grote rol. „Wil ik mijn leven delen met God?” En: „Ben ik daar ‘klaar’ voor?” „Ik kan ondertussen op beide vragen volmondig ja zeggen. Het is dus geen vraag meer of ik belijdenis wil gaan doen maar meer wanneer.”
Ook Jessica heeft de keuze om belijdenis doen inmiddels gemaakt. „Ik wil graag mijn geloof belijden en bij het Woord van God leven.”

Vind je het belangrijk dat de belijdenisdienst zo snel mogelijk plaatsvindt?

„Het tijdstip is voor mij niet cruciaal”, zegt Lonieke. „Ik zie het doen van belijdenis voor in een kerk niet als iets wat zo snel mogelijk moet gebeuren. Het gaat vooral om je persoonlijke belijdenis tegenover God.” Jessica sluit zich daarbij aan. „De Heere zegt in Zijn Woord dat ik geen dag onbekeerd mag zijn. Maar natuurlijk zie ik ernaar uit om voor God en Zijn gemeente mijn geloof te belijden.”

Welke vragen heb je rond belijdenis doen?

„Doe ik alleen voor God belijdenis, of ook voor de gemeente?” Dat is de vraag die Lonieke bezig houdt. Jessica’s vraagt zich vooral af wanneer je belijdenis kunt doen. „De wereld trekt zo hard, waardoor ik soms zo in aardse dingen opga. Kan ik dan belijdenis doen? Ik heb daar soms nog mijn vragen over.”

Hoe belijd je Christus in je persoonlijk leven?

„Christus belijden in mijn persoonlijke leven doe ik door op Hem mijn vertrouwen te stellen en alles alleen van Hem te verwachten”, zegt Jessica. „Hij is het Die mijn leven leidt. Toch loop ik ertegen aan dat mijn geloof vaak zo klein is. Ik denk het snel alleen te kunnen. Achteraf moet ik dan bekennen dat Hij het is die mijn leven bestuurt.”
„Als ik stille tijd houd, belijd ik de Heere”, zegt Lonieke. „In het gebed erken ik Hem voor Wie Hij is. Maar ik zie het ook als taak om andere mensen met Christus in aanraking te brengen. Dit doe ik door bewust te kiezen voor een onchristelijke school en werkplek. Ook deel ik regelmatig iets op sociale media van muzikale activiteiten waar ik aan mag meewerken.”

Zaterdag organiseren we een online-event over ”Christus belijden, maar hoe dan…?” Waarom doe je mee?

Jessica verwacht een waardevolle avond. „Het lijkt mij mooi om samen met andere na te denken over het doen van belijdenis. Je krijgt dan veel informatie en je kunt er met elkaar over doorpraten. Het lijkt me wat moeilijker als het online is, maar desondanks denk ik dat het heel waardevol is.”
„Zeker nu we in een tijd zitten dat er veel mensen belijdenis zouden doen, lijkt me dit een mooi event”, zegt ook Lonieke. „Het belijden van Christus mag ook via de digitale weg ‘gewoon’ door gaan.”

Belijdenisevent

Zaterdagavond 16 mei organiseert het Hervormd Jeugdwerk, in samenwerking met het LCJ, een online-event over belijdenis doen. Marcel Vroegop, jeugdwerkadviseur van het Hervormd Jeugdwerk en mede-initiator van het online-event, hoopt dat jongeren, ondanks de situatie van deze tijd, op deze manier geholpen worden om antwoorden te krijgen op vragen die er bij jongeren leven rond belijdenis doen.

>>hervormdjeugdwerk.nl/belijdenisdoen