Nieuwe jeugdwerkadviseur benoemd!

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuwe jeugdwerkadviseur benoemd!

Met dankbaarheid deelt de stichting Hervormd Jeugdwerk (HJW) in de Protestantse Kerk in Nederland mee dat er een nieuwe jeugdwerkadviseur is benoemd. Dit vanwege het vertrek van Tom Valkenburg.

A.M. (Marcel) Vroegop (29 jaar) studeert theologie aan de PThU en is initiatiefnemer van www.geloofstoerusting.nl. Marcel is belijdend lid van de Hervormde Gemeente te Ede.

Marcel Vroegop zal verantwoordelijk worden voor de voortzetting en uitbreiding van verschillende jongerenactiviteiten vanuit het Hervormd Jeugdwerk, zoals de 16+ jongerendag, het kinderappél en een toekomstige 16- jongerendag.

Daarnaast zal het werk van Marcel o.a. bestaan uit het ontwikkelen van (digitale) toerusting voor leidinggevenden en het daadwerkelijk verzorgen van toerusting in de gemeenten.

Naast het werk bij Hervormd Jeugdwerk heeft Marcel ook een taak in het samenwerkingsproject Evangeliestek (een samenwerking van HJW en LCJ waarbij er gebruik wordt gemaakt van het materiaal van IKEG), dat voorziet in kinder(evangeliesatie)materiaal. Ook in dat verband zal Marcel zich richten op (digitale) toerusting rondom kinder(evangelisatie)werk.

Marcel is op 2 november 2015 gestart als Jeugdwerkadviseur. Het Hervormd Jeugdwerk is blij en dankbaar dat door deze benoeming het werk binnen de achterban gemeenten en in Evangeliestek kan worden voortgezet en verder kan worden ontwikkeld. Dankbaarheid betreft ook het feit dat de aangenomen jeugdwerkadviseur van harte de identiteit en doelstelling van het HJW is toegedaan en van daaruit jongeren wil dienen. Binnen afzienbare termijn hoopt het HJW een 2e jeugdwerkadviseur te benoemen, met name voor het contact met kerkenraden en gemeenten.

De contactgegevens van Marcel zijn als volgt:
Mail: amvroegop@hervormdjeugdwerk.nl
Telefoon: 06 - 196 628 19