Terugblik jongerenavonden

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Terugblik jongerenavonden

'Ik ben op weg naar het Koninkrijk... en onderweg repareer ik fietsen...'! Met deze zin eindigde ds. A. Simons zijn voorbeeld en inleiding op de jongerenavond van 5 april in IJsselmuiden rond het thema: 'ik geloof... dat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden'. Ook sprak hij op 6 april over hetzelfde thema in Montfoort.

IJsselmuiden
Een flinke groep jongeren in het knusse 'Baken' en een geweldige sfeer! Dat is in een notendop de impressie van de avond in IJsselmuiden. Dominee Simons sprak daar over het thema "Ik geloof... dat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.' Vanuit Gods Woord behandelde hij het thema waarbij de nadruk sterkt werd gelegd op het feit dat het niet alleen gaat om verlossing van de ziel, maar ook om de verlossing van het lichaam!
Bij de oordeelsdag zal er scheiding gemaakt worden: scheiding tussen hen die God wel kennen en hen die God niet kennen. Een scheiding naar lichaam en ziel! Wanneer we Hem dan niet kennen gaan we met ziel én lichaam verloren, dan zullen we voor eeuwig lijden, ook met ons lichaam! Maar wat als Hij je dierbaar is geworden? Dan staat HIJ er voor in dat je niet verloren gaat. Dan mag je eeuwig volmaakt Hem groot maken met ziel en lichaam op de nieuwe aarde. Het wordt weer zoals in het Paradijs. Als je daar naar uit gaat zien, dan komt er ook verlangen naar die Dag. Hem verwachten en de wereld wordt minder belangrijk...

Na een gezellige pauze waren er veel vragen van de betrokken jongeren, die ds. Simons helder beantwoordde. Ter afsluiting werden er nog een aantal liederen gezongen. We kunnen terugzien op een gezegende avond!

Montfoort
Een dag later werd er door dominee Simons over hetzelfde thema gesproken in gebouw Rehoboth in Montfoort, ook daar was een leuke groep jongeren aanwezig. Dominee Simons hield een vergelijkbare inleiding als bovenstaande is weergegeven. Er werden wel een aantal andere accenten gelegd, zo benadrukte hij het verlangen naar Huis, om verlost te zijn van zowel ziel als lichaam. Om eeuwig te wonen op de nieuwe aarde, lijfelijk met hem, volmaakt met ons eigen lichaam, gelijkvormig aan Hem, Hem grootmaken!

Na de pauze zijn er vele vragen behandeld, waarbij het om de wezenlijke vragen van het geloof ging: bekering, geloof, kinderlijk vertrouwen op de HEERE en het met heimwee uitzien naar die grote Dag van Christus' wederkomst. Daarbij sprak hij indringend over de noodzaak van een nieuw hart en een leven met de HEERE. De Heere Jezus wil onze Redder zijn, maar zal eenmaal terugkomen als Rechter om te oordelen de levenden en de doden.

Klik hier voor een fotoimpressie van beide avonden.
Klik hier voor het verslag in het RD van de avond in Hardinxveld-Giessendam.