Van de voorzitter

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Van de voorzitter

Aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar is het goed om als organisatie terug te blikken op de tijd die achter ons ligt en vooruit te zien naar het nieuwe seizoen.

Het HJW ziet met dankbaarheid terug op het achterliggende jaar, waarin we gestart zijn met de inzet van eigen jeugdwerkers. Mede met dank aan hen konden er veel activiteiten plaatsvinden binnen onze gemeenten. Deze activiteiten waren gericht op de ontwikkeling van materialen, toerusting voor leidinggevenden en appeldagen voor kinderen en jongeren. Dit alles met als doel om het hart van de kinderen en jongeren te bereiken, zowel binnen als buiten de kerk.

Dieneke Kalisvaart heeft veel werk mogen doen binnen het samenwerkingverband met het LCJ, IKEG en HJW. Zij is bezig geweest met de ontwikkeling van evangelisatiemateriaal en toerusting voor leidinggevenden. Onder de naam Evangeliestek is een nieuwe Vakantie Bijbelweek map uitgebracht. Van deze map zijn inmiddels meer dan 100 exemplaren besteld en de komende zomermaanden gaat de map kerkbreed gebruikt worden. Voor het komend seizoen staat een tweede VBW-map op de planning en zal er tevens een symposium georganiseerd worden met als thema ‘Kind en geloof’.

Tom Valkenburg is het afgelopen seizoen gestart met het verder inhoud geven aan de ontwikkeling van (Bijbelstudie)materialen -samen met het LCJ-, het organiseren van +16- en -12-jongerendagen en niet te vergeten de instructieavonden voor leidinggevenden. Dit alles samen met de vele vrijwilligers die ons werk mede mogelijk maken. Ook zagen we met dankbaarheid dat er vanuit diverse gemeenten een beroep op het HJW is gedaan met de vraag toerusting te geven en mee te denken met plaatselijke vraagstukken rondom de jeugd. Ook het komende seizoen willen we zo in dienst staan van de gemeenten.

Behalve continuïteit zullen er het komende seizoen ook wat dingen bij het Hervormd Jeugdwerk veranderen. Op D.V. 18 november 2015 hoopt onze jeugdwerkadviseur Tom Valkenburg te trouwen met zijn verloofde. Na hun huwelijk hopen ze samen lid te worden van een ander kerkverband. Dit betekent dat hij zijn werkzaamheden als jeugdwerkadviseur van het Hervormd Jeugdwerk zal gaan afronden en over zal dragen aan een nog te benoemen opvolger. Hiervoor zullen we na de vakantie de werving gaan opstarten en hopelijk zal hier spoedig in worden voorzien om het belangrijke werk onder onze jongeren voort te zetten.

Terugblikkend en vooruitkijkend mogen we de Heere dankbaar zijn om wat Hij heeft gegeven (o.a. in Tom en de vrijwilligers) en willen we elkaar samen met onze jongeren biddend opdragen in gebed.

Ziet, des HEEREN oog is over degenen die Hem vrezen, op degenen die op Zijn goedertierenheid hopen’ (Psalm 33). Ziende op die God en vertrouwende op Zijn goedertierenheid hopen we in afhankelijkheid dienstbaar te mogen zijn in Zijn Koninkrijk.