Aart Jongejan

Jeugdwerkadviseur

Ik ben Aart Jongejan, 25 jaar en woon in Ede. Sinds 1 januari 2020 werk ik met veel plezier en toewijding bij het Hervormd Jeugdwerk. Het is prachtig werk om dagelijks bezig te zijn met de vraag hoe je de diepe boodschap van de Schrift kunt vertalen voor jongeren hier en nu. Naast het werk voor het HJW volg ik de predikantsmaster aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam

“Het werk is afwisselend,” lijkt soms een standaardzinnetje geworden dat in bijna iedere functieomschrijving gebruikt wordt. Maar in dit werk is het écht zo. Ik geniet van allerlei verschillende werkzaamheden; een lezing houden, een cursus ontwikkelen, een filmpje opnemen, catechisatie geven, een vergadering bijwonen, een blog schrijven en heel veel dingen meer. Waar ik me het meest mee bezig houdt is het contact met hervormde gemeenten over het jeugdwerk in de plaatselijke gemeente.

‘Het is mijn gebed of ik in het werk ook zelf een richtingwijzer voor jongeren mag zijn.’

Een tekst die mij altijd raakt is de tekst die ik meekreeg bij mijn doop; Psalm 32:8: Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, die gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Voordat ik er iets van begreep, gaf de Heere al een heerlijke belofte mee die de jaren door is meegegaan. Het viel me nog niet zo lang geleden op dat ‘ik’ met een kleine letter geschreven is. De Heere gebruikt mensen om de weg te wijzen. Zo heb ik zelf steeds weer nodig gewezen te worden op de weg die ik moet gaan. Door God Zelf, maar in het besef dat Hij daar soms mensen voor gebruikt. Tegelijk bid ik of ik in het werk ook zelf een richtingwijzer voor jongeren mag zijn. In heel praktische levensvragen, maar ten diepste een richtingwijzer naar de Zaligmaker aan het kruis, zodat ze zich daar door het geloof aan mogen vastklampen.

Team