Marcel Vroegop

Jeugdwerkadviseur

De vreugde in God en het enthousiasme voor jonge mensen maakt dat ik me als een visje in het water voel in het jeugdwerk. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om voor jeugdwerkorganisaties zoals het Hervormd Jeugdwerk en Evangeliestek mijn bijdrage te leveren.

De drive in m’n werk is de vreugde in God waarbij je hoopt en bidt dat die vreugde ook ontvlammen mag in harten van kinderen en jongeren. Vreugde die zoveel dieper is dan oppervlakkige lol of emotionele blijdschap, … vreugde die stand houdt voor eeuwig. Psalm 37:4 is wat dat betreft één van m’n lievelingsteksten uit de Bijbel. Schep vreugde in de Heere, … vreugde is niet een optie in het leven, maar een opdracht.

‘Vreugde is niet een optie in het leven, maar een opdracht.’

Vreugde in God. Als mijn werk onder jongeren en leidinggevenden iets mag bijdragen aan die vreugde, dan weet ik mij een zeer gezegend mens. Wie een licht wil ontsteken bij de ander, moet het vuur in zichzelf voelen branden.

Team