Ambtsdragers

ambtsdragers

Als HJW hechten we veel waarde aan het leggen en onderhouden van contacten met kerkenraden en ambtsdragers. De ambtsdragers zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de herderlijke, pastorale zorg voor de (jongeren van de) gemeente. Samen met u willen we dienstbaar zijn in in diepe afhankelijkheid van de Heere en in biddend opzien tot de Herder der schapen en Koning van de Kerk. Als HJW komen we ook graag naar u toe voor toerusting, eventueel samen met de leidinggevenden binnen het jeugdwerk in uw gemeente. U bent ook van harte welkom op onze jongerenbijeenkomsten!

|