Disclaimer

Disclaimer

Het Hervormd Jeugdwerk (HJW) is een organisatie. Onze content is waardevol. We moedigen je aan onze content te gebruiken en te delen. Ben je een organisatie, bedrijf of heb je een blog waarop je content ter beschikking stelt, dan gelden er regels voor het gebruik van onze content. Hieronder volgen een aantal vragen en antwoorden die je helpen om op een goede manier gebruik te maken van de content die we je aanbieden.

Wat is copyright of auteursrecht?
Copyright is een ander woord voor auteursrecht. Op alle artikelen en publicaties (tekst, foto’s, tekeningen, infografieken en video’s) rust auteursrecht. Dat wil zeggen dat het HJW uitsluitend recht heeft om deze publicaties openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Mag ik publicaties herpubliceren?
Je mag een artikel niet zomaar kopiëren en ter beschikking stellen aan het publiek op bijvoorbeeld een website, intranet, nieuwsbrief, boek, presentatie, radio of televisie. Het overnemen van een volledig artikel van de website zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. Dit mag ook niet als het HJW als bron wordt genoemd.

Mag ik citeren of een publicatie gedeeltelijk overnemen?
Je mag altijd een artikel of publicatie citeren, maar wat houdt citeren precies in? Citeren betekent dat je van ons een tekstfragment, van maximaal vijftig woorden, uit een artikel over mag nemen, zolang je daarbij linkt naar het originele artikel op onze site. Gaat het om een artikel uit onze papieren publicaties, boeken, magazines, dan geldt ook: je mag vijftig woorden vrij citeren en daarbij de bronvermelding aangeven, door titel en, in het geval van content uit het magazine, editie en datum te noemen.

Mag ik linken naar een artikel op de site?
Ja, dat mag, graag zelfs! Je mag tot vijftig woorden vrij citeren, maar zorg bij plaatsing wel voor het toevoegen van bronvermelding via een link.

Hoe kan ik toestemming vragen?
Eén van de mogelijkheden om te zorgen dat je onze regels rondom auteursrecht niet schendt, is het vragen van eenmalige schriftelijke toestemming om het gehele artikel eenmalig te gebruiken. Bijna altijd zijn hier kosten aan verbonden. Toestemming vraag je via info@hervormdjeugdwerk.nl.

Waarom heb ik toestemming nodig om publicaties te gebruiken?
Content heeft waarde. De content die je dagelijks leest, wordt ontwikkeld door personeel. Het in stand houden hiervan kost geld.

Mag ik publicaties printen/kopiëren?
Ja, uitsluitend voor eigen gebruik door particulieren. Voor bedrijven en instellingen gelden er andere regels. Te allen tijde mag een publicatie niet publiekelijk ter beschikking gesteld worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Welke URL kan ik gebruiken als ik een deeplink naar de bron wil plaatsen?
Een deeplink is de exacte link naar het desbetreffende artikel op onze website. Deze linkt dus daadwerkelijk door naar het artikel zelf en niet naar de homepage van de nieuwssite. Je kopieert de link boven in de adresbalk, wanneer je daadwerkelijk het artikel open hebt staan.

Wisselen de URL’s na verloop van tijd of zijn ze permanent?
De URL’s zijn altijd permanent.

Mag ik RSS-feeds gebruiken?
RSS-feeds mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Een RSS-feed heeft namelijk altijd een link naar de bron. Commercieel hergebruik, bijvoorbeeld door middel van aggregeren is niet toegestaan.

Mag ik gebruik maken van i-frames?
Nee, dit is in geen enkel geval toegestaan.

Mag ik een filmpje/video gebruiken voor herpublicatie?
Voor filmpjes/video’s geldt exact hetzelfde als voor stilstaand beeld. Je mag deze gebruiken voor herpublicatie, mits je hiervoor om toestemming vraagt.

Mag ik het logo gebruiken op mijn eigen website?
Nee, dit mag niet zonder toestemming. Neem altijd vooraf contact met ons op.

Wat is de procedure bij het schenden van auteursrecht?
Wij werken samen met een professionele partij om schendingen van onze auteursrechten (lees: illegaal hergebruik) op te sporen. Bij een overtreding volgt een waarschuwing waarin wordt gesommeerd het artikel binnen vijf werkdagen van de website te verwijderen. Als daaraan geen gevolg wordt gegeven, wordt een juridische procedure begonnen. De juridische procedure kan ook direct worden gestart.

E-mail
Heb je e-mail van het HJW ontvangen? Een dergelijk bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als je dit bericht per abuis hebt ontvangen, word je verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.