'Het Venster'

Magazine

Ontvangt u ons donateursmagazine al?

Als Hervormd Jeugdwerk willen we u graag meenemen in ons werk. Daarom geven we twee keer per jaar een donateursmagazine uit. Door dit ‘venster’ nemen we u mee in het prachtige werk wat wij in de gemeenten en onder jongeren mogen doen.

December 2023

In het decembernummer van het magazine Het Venster blikt het HJW terug op het vele werk dat de organisatie in 2023 mocht verzetten ten dienste van de kinderen en jongeren in de Hervormde kerken.

Lees meer over het werk van het HJW en over hoe we het geestelijk gesprek met kinderen en jongeren kunnen ondersteunen, in de digitale editie van Het Venster.

Mei 2023

In het nieuwste Venster kun je lezen over de toerusting in diverse gemeenten via het solidariteitskasproject, in het opzetten van jeugdbeleid. Daarnaast is er een kinder- en tienerpagina en is er aandacht voor nieuwe kernwoorden van ABC van het geloof. Ook tref je een terugblik aan op de verschillende activiteiten die er geweest zijn.

December 2022

‘Wie ben ik?’. Deze vraag staat centraal in het artikel over het thema 'LHBTI in het jeugdwerk' in het nieuwste Venster. Daarnaast is er een kinder- en tienerpagina en is er aandacht voor nieuwe kernwoorden van ABC van het geloof.

Juni 2022

‘Wat is de taak van de gemeente als het aankomt op geloofopvoeding?’. Deze vraag staat centraal in het artikel over geloofsopvoeding in de kerk in het nieuwste Venster. Daarnaast wordt er meer verteld over het jeugdwerk binnen de kerken en nieuwe projecten vanuit het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC).

December 2021

In deze editie is meer te lezen over de ontwikkelingen die gaande zijn bij Hervormd Jeugdwerk, evenals lopende projecten en de materialen die we ontwikkelen ter ondersteuning van jeugdwerkers. Deze editie bevat meer informatie over de transitie van het HJW in het Interkerkelijk Kenniscentrum. Ook kunt u lezen over toekomstgerichte traditie en bevat het magazine zowel een pagina speciaal voor kinderen en een pagina speciaal voor jongeren.

Mei 2021

“Hebben jullie wel genoeg werk in deze tijd waarin veel jeugdwerk stil ligt?” vroeg iemand onlangs. Een begrijpelijke vraag. Lees het antwoord van Aart Jongejan in dit nieuwste nummer van 'Het Venster'. Daarnaast meer over nieuwe producten, activiteiten en een artikel over de solidariteitskas. Tenslotte meer info over het Interkerkelijk Kennis Centrum.

December 2020

Vooruitkijken is moeilijk. Zeker in deze tijd. Het is moeilijk te voorspellen hoe het winterseizoen verder zal verlopen. Hoeveel impact zullen de coronamaatregelen nog hebben de komende tijd? Wat zullen de (blijvende) gevolgen zijn van heel de coronaperiode voor het kerkelijk meeleven van jongeren? Toch hoeven we niet in het onzekere te blijven.

Mei 2020

Als kerk leven we in crisistijd. Dat staat centraal in dit magazine. U kunt lezen over het invullen van catechisatie in deze tijd, rouwprotocollen die ontwikkeld zijn vanuit ABC van het Geloof. Ook is er een artikel rondom het opvoeden en thuisonderwijs.

Over HJW