Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De stichting Hervormd Jeugdwerk, hierna te noemen HJW, verleent je hierbij toegang tot www.hervormdjeugdwerk.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door het HJW en derden zijn aangeleverd. Het HJW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Annulering conferenties
Voor alle (Bijbelstudie)conferenties geldt een annuleringsregeling.