Organisatie

Organisatie

Het HJW werkt vanuit haar beleid. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het beleid vormgegeven en uitgevoerd. Dit toezicht beperkt zich met name tot de hoofdlijnen van het beleid, de visievorming en identiteit. Een aantal keer per jaar wordt er aan het bestuur kwalitatief, kwantitatief en financieel gerapporteerd.

De werkorganisatie is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het jaarplan. Het team bestaat uit 4 personen, die samen 0,7 fte vervullen. Zij zijn de professionals in het werkveld en zijn nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het vastgestelde beleid. Elk teamlid heeft zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Het team wordt bijgestaan door zo'n 60 vrijwilligers die, verspreid over de diverse commissies veel werk verzetten. Het HJW houdt momenteel kantoor bij de teamleden thuis. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie, opleiding en relevante werkervaring van de werknemers. Het HJW heeft eigen arbeidsvoorwaarden opgesteld in lijn van de CAO sector welzijn.

Heb je vragen over het werk van de organisatie? Bel of mail gerust met een van de teamleden. Neem voor vragen over het HJW contact op via het contactformulier.

Over HJW