Jeugdbeleid

Zorg voor jongeren

Jeugdbeleid

Wat wordt er in een kerkelijke gemeente veel werk verricht! Dat is heel mooi en belangrijk. Veel gemeenteleden zetten zich vrijwillig in en geven hun tijd en energie aan de opbouw van de gemeente. Uiteindelijk doelen alle gemeentelijke activiteiten op de eer van God, de opbouw van Zijn Koninkrijk en de stichting van de gemeente. Dat vraagt nogal wat van een gemeente. Er moet geestelijk leiding gegeven worden!

De brochure 'Zorg voor jongeren' is bedoeld om gemeenten daarbij te ondersteunen. Met behulp van deze beleidswijzer kan jeugdbeleid ontwikkeld worden voor alle kerkelijke activiteiten, dit alles met het oog op de zorg voor kinderen en jongeren. Dat biedt voor zowel kerkenraad als gemeenteleden overzicht en richting.

Het ontwikkelen van jeugdbeleid maakt het niet alleen mogelijk om op organisatorisch vlak allerlei zaken te regelen, maar stelt de gemeente ook in staat om na te denken over diepere zaken. Wat motiveert en wat drijft gemeenteleden om te doen wat ze doen in de gemeente? Vanuit welk fundament werken we met elkaar, en waar willen we naartoe? Door beleidsmatig te denken, krijgen jullie samen een doel voor ogen waar jullie met elkaar aan werken. Zo kunnen alle werkzaamheden ook gericht geƫvalueerd worden.

"We mogen weten dat de Heere het werk in de gemeente niet telt, maar weegt."

Een gemeente is geen bedrijf. Het beleid van een gemeente is daarom ook op een heel andere manier vormgegeven dan een beleidsdocument voor het bedrijfsleven. De geestelijke 'oogst' van het werk is niet in cijfers uit te drukken en is ook niet te meten. We mogen weten dat de Heere het werk in de gemeente niet telt, maar weegt. In die wetenschap draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om, door liefde gedreven, er alles aan te doen om het Woord centraal te stellen in al haar werk en om zoveel mogelijk gemeenteleden hier actief bij te betrekken.

Zorg voor jongeren

Deze map is gemaakt ter ondersteuning van het ontwikkelen van jeugdbeleid. Het is de bedoeling dat gedurende het proces de tien stappen uit de brochure doorlopen worden. Elke stap wordt eerst uitgebreid toegelicht. Vervolgens wordt verwezen naar de bijbehorende invul-formats waarmee de stap toegepast kan worden op de eigen gemeente. Wie de map in de webshop bestelt, kan de papieren formats in de map invullen; wie liever digitaal werkt, kan in de sidebar het format downloaden en de tekst digitaal uitwerken.

Het ontwikkelen van jeugdbeleid en ook de organisatorische uitvoering vraagt vaak veel van gemeenteleden. Op diverse manieren kan het HJW ondersteuning bieden:

  • Advies: we kunnen jullie gemeente bezoeken en adviseren over het ontwikkelen van jeugdbeleid voor jullie situatie. Met het advies kunnen jullie zelfstandig als beleidscommissie de stappen doorlopen en het beleid ontwikkelen.
  • Begeleiding: we kunnen samen met jullie als gemeente het stappenplan ter plaatse doorlopen en het proces leiden om tot jeugdbeleid te komen.
  • Uitvoering: het is ook mogelijk om een jeugdwerkadviseur de leiding over het proces te geven en uitvoerende en/of organisatorische taken (tijdelijk) uit te besteden aan de jeugdwerkadviseur.

Neem voor meer informatie contact met ons op.