Toerusting

Toerusting

Het is één van onze doelen om ambtsdragers, leidinggevenden en ouders toe te rusten en te ondersteunen bij het werk en de zorg voor jongeren. Bij deze toerusting zijn onze kernwoorden: inhoud, relatie, relevantie en ruimte.

Als ambtsdrager, leidinggevende of opvoeder raak je nooit uitgeleerd. Elke situatie in de gemeente of in de context van het gezin vraagt weer om wijsheid, inzicht en de leiding van de Heilige Geest. Dat betekent dat het werk van toerusting in de gemeenten nooit ‘af’ is en we moeten leren in afhankelijkheid van de Heere onze weg door het leven te gaan. Als HJW streven we naar toerusting en ondersteuning op maat voor elke gemeente. Graag zijn we in de plaatselijke gemeente aanwezig om zo ‘maatwerk’ ondersteuning te kunnen bieden aan ambtsdragers, leidinggevenden in het kinder- en jeugdwerk, catecheten, gemeenteleden die zich inzetten voor de zorg voor jongeren en gemeenteleden in het algemeen.

"Als HJW streven we naar toerusting en ondersteuning op maat voor elke gemeente."

De toerusting die we bieden wordt aangeboden met het oog op de praktijk. Het gaat niet zozeer om het afvinken van een toerustingsmoment, maar om de meerwaarde die dit in de praktijk van het gemeenteleven oplevert. Dat betekent dat we het liefst toerusting aanbieden volgens een maatwerk (meer jaren)plan, met oog voor de doorgaande leerlijn en de opbouw van het gemeenteleven als geheel op het gebied van kinderwerk, jeugdwerk, opvoedingsondersteuning of de zorg voor jongeren in het algemeen. Losse toerustingsavonden of een bezinnende invulling voor bijvoorbeeld een gemeenteavond zijn uiteraard ook mogelijk.

In de loop van de tijd hebben we ons ontwikkeld als een organisatie met een breed netwerk. We willen je daarom vragen jullie behoeften als gemeente op het gebied van toerusting bij ons kenbaar te maken. We maken inzichtelijk wat we kunnen bieden als HJW in jullie situatie of welke mogelijkheden we in ons netwerk aan kunnen bevelen. Op deze manier zoeken we naar optimale ondersteuning op maat voor alle gemeenten.

Heb je belangstelling voor toerusting maar nog geen specifieke vraag of wil je meer informatie? Bekijk dan ons aanbod.