Cursussen

Aanbod cursussen

Wie benaderd wordt in de gemeente met de vraag om leidinggevende te worden in het kinder- of jeugdwerk, of wie gekozen wordt als ambtsdrager hoeft hier geen opleiding voor te volgen. Toch vergen deze taken wel de nodige kennis en vaardigheden. Het HJW wil ambtsdragers en leidinggevenden ondersteunen bij de mooie en belangrijke taak die ze ontvangen hebben.

We bieden als HJW voor zowel ambtsdragers, catecheten als leidinggevenden in het kinder- of jeugdwerk diverse cursussen aan met het oog op de praktijk van het werk in de kerk. Omdat de meeste mensen in deze tijd een druk bezette agenda hebben, bieden we cursussen die een combinatie vormen van het online aanbod toerusting en fysieke ontmoetingsmomenten ter plaatse. Tijdens de online sessies bieden we veel informatie, theorie en kennis, als we ter plaatse aanwezig zijn focussen we op de training van de bijbehorende vaardigheden. Op deze manier zoeken we in ons cursusaanbod naar een optimale leeroogst voor alle betrokkenen.

"Het is een wonder dat de Heere juist door middel van gebrekkige zondige mensen Zijn Koninkrijk wil bouwen."

De cursussen die we bieden worden aangeboden met het oog op de praktijk. Het gaat niet zozeer om het afvinken van een toerustingsmoment, maar om de meerwaarde die dit in de praktijk van het gemeenteleven oplevert. Dat betekent dat we het liefst cursussen aanbieden volgens (meer jaren)plan, met oog voor de doorgaande leerlijn en de opbouw van het gemeenteleven als geheel op het gebied van kinderwerk, jeugdwerk, opvoedingsondersteuning of de zorg voor jongeren in het algemeen.

Omdat het verloop onder leidinggevenden in sommige gemeenten groot is, bieden we gedurende de cursus nieuwe leidinggevenden een samenvatting van de stof die andere cursisten in een eerder stadium ontvangen hebben, om zo gezamenlijk op te kunnen trekken tijdens de cursus.

Het is een wonder dat de Heere juist door middel van gebrekkige zondige mensen Zijn Koninkrijk wil bouwen. We hopen dat ons cursusmateriaal een klein schakeltje mag zijn in het bereiken van de kinderen en jongeren voor de opbouw van Zijn gemeente.