Toerusting kerkenraden

Om u als kerkenraad te ondersteunen in uw taken wat het jeugdwerk betreft, bieden we 'toerusting op maat'. Het is mogelijk om over een specifiek thema als bijvoorbeeld 'media' of 'jongerencultuur' een cursusavond te organiseren in uw gemeente. Laat ons weten op welk gebied we met u mee kunnen denken!

Daarnaast bent u van harte welkom op de toerustingsavonden die in het najaar gehouden worden.

Voor meer info: amvroegop@hervormdjeugdwerk.nl

|