Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het HJW is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Het HJW oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Het HJW zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het HJW en haar gebruikers. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

E-mail
Heeft u email van het HJW ontvangen? Een dergelijk bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Annulering conferenties
Voor alle (Bijbelstudie)conferenties geldt een annuleringsregeling.

Foto's
Regelmatig publiceert het HJW foto’s van haar activiteiten op deze website. Wanneer u uw kind op een of meerdere foto’s ziet staan en dit niet wenst, kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@hervormdjeugdwerk.nl. Vermeldt duidelijk om welke foto(‘s) het gaat. Wij zullen deze dan van de website verwijderen.

Door het HJW gemaakte foto’s (of foto’s die door derden in opdracht van het HJW zijn gemaakt) kunnen ook ingezet worden voor vormen van communicatie richting de achterban. Te denken valt aan de flyers met daarin de jaarplanning, de sociale media of algemene presentaties.

|