Toerusting leidinggevenden

Goed en verantwoord materiaal beschikbaar hebben is één, er op een waardevolle manier gebruik van maken is twee! Daarom organiseert het HJW in samenwerking met het LCJ de 'Goed in vorm - toerustingsdagen'. Daarnaast zijn de jeugdwerkadviseurs beschikbaar om op locatie toerusting te verzorgen over diverse ondrewerpen. 

Daarnaast kunt u een beroep op ons doen als het gaat om toerusting 'op maat' ten behoeve van het jeugdwerk in uw gemeente. Te denken valt aan:

  • geestelijke toerusting bijv. bij de start van een seizoen
  • toerusting/instructie m.b.t. het gebruik van het materiaal
  • toerusting op het gebied van leidinggeven, orde houden etc.
  • praktische toerusting in de zin van meedenken over structuur/organisatie jeugdwerk
  • of wat uw vraag ook maar is...

Met uw vraag of verzoek kunt u terecht bij Aart Jongejan, die de toerusting coördineert.

|