Prikbord ouders

Hieronder kun je tips over opvoeding uitwisselen met andere ouders. Je kunt de volgende bestanden eventueel meesturen: jpg, png, pdf, doc (max 2MB).

|

Reacties (4)

gjbuth

04-09-2012 16:49:14

Enkele tips n.a.v. een themastukje over 'Van Advent tot wederkomst' over het kerkelijk jaar:

- Besteed in het gezin aandacht aan de tijd van het kerkelijk jaar door bijvoorbeeld Bijbelgedeelten te lezen die horen bij advent, lijdenstijd e.d.
- De serie 'Leven', onder redactie van dr.ir. J. van der Graaf, drs. I.A. Kole, ds. H. Visser, bestaat uit dagboeken voor het hele gezin. Eén van de delen is: 'Leven uit de heilsfeiten. Dagboek bij de christelijke feestdagen'.
- In onze webshop is voor alle doelgroepen Handreikingmateriaal over de feestdagen te vinden.

gjbuth

04-09-2012 16:41:55

Enkele tips n.a.v. een themastukje over 'Bid elke dag':

- Laat Gods Woord het kompas zijn voor het gebed
- Wees gevarieerd. Bid niet elke dag hetzelfde; dat kan door bijvoorbeeld telkens stil te staan bij een andere eigenschap van de Heere
- Heb grote verwachting van het gebed en vergeet niet de betekenis van het woordje amen!
- Bereid het gebed voor: Welke gebedspunten komen er uit het bijbelgedeelte naar voren?

gjbuth

04-09-2012 16:40:13

Enkele tips n.a.v. een themastukje 'Bevestigen of negeren?' over sociale media:

- Verdiep je in het social medialeven van jongeren.
- Via www.mijnkindonline.nl en www.mediawijzer.nl zijn informatieve brochures te downloaden. Denk aan brochures als Sociale media: handig voor je ouders (Mijn Kind Online) en Hyves, een bijenkorf vol vrienden (Mediawijzer).
- Bekijk het filmpje 'Farewell Facebook'.
- Geef prioriTijd aan het zoeken van God en het volgen van de Heere Jezus.

gjbuth

04-09-2012 16:32:43

Enkele tips n.a.v. een themastukje over 'het dienen van de Heere':

- Neem de tijd om met elkaar te zingen.
- Vergeet niet wat Luther zei: "Zingen is twee keer bidden."
- Bezin je op wat je zingt.
- Op www.psalmboek.nl is de melodie van alle psalmen te beluisteren. Handig om een onbekendere psalm aan te leren!