Eenmalige gift

spaarvarken hand geld A

Wilt u een algemene gift geven om het werk van het HJW te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL51RABO 0158.8399.35, ten name van 'HJW'.

U kunt dit ook online doen op de pagina 'doneer online', daarbij maakt u gebruik van i-deal.

Periodieke gift: word donateur!

Periodieke-gift_machtiging

Uiteraard zijn we blij met elke eenmalige gift die we krijgen, of dit nu 10 euro is of 1000 euro. 'Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd', zegt het spreekwoord tenslotte. Maar op eenmalige giften kunnen wij niet rekenen en dat betekent minder ruimte voor de begroting en dus minder budget om ons werk uit te voeren.

U kunt uw steentje bijdragen aan een steviger financiële basis voor het HJW, door donateur te worden voor een vast bedrag per kwartaal of per (half)jaar. U kunt hiervoor online een machtiging aanmaken op de pagina 'doneer online'. Dit maakt het voor u heel eenvoudig én uw digitale machtiging is voor ons snel te verwerken. Hartelijk dank voor uw  bijdrage!

|