Interkerkelijke toerustingsdagen 'Ik zie jou!'

flyer%20toerustingsdagen%202018

In het kerkelijke kinder- en jeugdwerk wordt steeds meer de trend zichtbaar dat hoe ouder jongeren worden, hoe meer de betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente afneemt. Kerkverlating en randkerkelijkheid is bij veel jongeren een proces wat onzichtbaar voor de gemeente begint.

Zorg voor elkaar hoort een essentieel onderdeel te zijn van het gemeente zijn. Niet alleen zorg voor zieken of eenzame ouderen maar ook voor kinderen en jongeren die volop deelnemen aan het maatschappelijke leven. Zorg in de vorm van gebed, geestelijk leidinggeven, liefde, belangstelling, aandacht en persoonlijk contact. Waar deze zorg goed functioneert en kinderen en jongeren onderlinge band ervaren, zullen twijfels en vragen wellicht eerder open besproken worden. Het thema van deze dagen ‘Ik zie jou’ staat in het kader van het kinder- en jeugdpastoraat in de gemeente. De liefdevolle zorg voor elkaar.

Tijdens de toerustingsdagen willen we alle leidinggevenden en ambtsdragers bemoedigen, inspireren en motiveren om heel bewust oog te hebben voor de kinderen en jongeren van hun gemeente. De Heere Zelf heeft de Tien Geboden samengevat in het grote gebod Hem lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Voor die grote opdracht is bij Hem moed, geloof, kracht, wijsheid en liefde te krijgen!

Driestar Educatief, het LCJ en het HJW organiseren D.V. 20 en 27 januari 2018 twee interkerkelijke toerustingsdagen voor álle ambtsdragers, kinderwerkers en leidinggevenden.

  • Zaterdag 20 januari 2018 in Gouda (Driestar Educatief) van 15:45-20:30 uur
  • Zaterdag 27 januari 2018 op Urk (Ichthus Hof) van 15:45-20:30 uur

De dag in Gouda is bedoeld voor kinderwerkers, leidinggevenden en (jeugd)ambtsdragers die meer richting het zuiden wonen, de dag op Urk is bedoeld voor de kinderwerkers, leidinggevenden en (jeugd)ambtsdragers in het noorden van het land. Beide dagen is het programma hetzelfde.

Tijdens de toerustingsdagen zal er een hoofdlezing en twee workshopsrondes gehouden worden, waarbij elke leidinggevende kan kiezen uit 10 verschillende workshops. Door vooraf via de website in te schrijven kan je je aanmelden voor een workshop. Naast de lezing en de workshops is er voldoende tijd om elkaar te ontmoeten, met elkaar te zingen, ervaringen uit te wisselen en gezellig samen te eten.

De toerustingsdagen kosten voor elke leidinggevende en (jeugd)ambtsdrager 15 euro (inclusief maaltijd). Meld je alsjeblieft wel van te voren aan via het aanmeldingsformulier!

We hopen jullie te ontmoeten!

|