Kinderwerk in de kerk

Ontdek ons aanbod

Kinderwerk in kerk en gezin op maat

Geloofsopvoeding begint niet pas bij jongeren van twaalf jaar en ouder, maar bij de jonge kinderen. In de zorg voor kinderen in het gezin en de kerk spelen opvoeders en de sociale omgeving een cruciale rol. We willen ambtsdragers, leidinggevenden en ouders toerusten voor en ondersteunen bij het werk en de zorg voor kinderen.

Appeldagen -12

Niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de kinderen onder de 12 jaar wordt er jaarlijks een appeldag georganiseerd. De appeldag vindt jaarlijks in Waarder plaats. De kinderen luisteren met elkaar naar de boodschap van Gods Woord en gaan daarna praktisch aan de slag met het thema.

Handreiking

Voor de -12 clubs wordt bijbelstudiemateriaal ontwikkeld. Dit materiaal willen we bijbels, warm, professioneel en op maat vormgeven. We houden hierbij rekening met de diversiteit onder kinderen. Voor leidinggevenden zijn er digitale leidingdelen beschikbaar die hen exegese, didactische handreiking en verwerkingen bieden.


Aanbevelingen

Naast ons eigen aanbod zijn we als HJW betrokken bij andere interkerkelijke initiatieven. Middels onderstaande initiatieven kunnen wij kinderen nog specifieker dienen. We bevelen deze dan ook van harte aan:

Zondagsschoolmethode

De zondagsschool methode van de Bond Hervormde Zondagsscholen (BHZ) is ontwikkeld voor leidinggevenden om hen een handreiking te bieden bij de voorbereiding van de vertellingen. Het is een hulpmiddel om leidinggevenden te helpen het Bijbelverhaal eigen te maken. Voor de kinderen bevat de methode verschillende soorten roosterboekjes met daarin onder andere een te leren tekst, het lesonderwerp, gespreksvragen, een samenvatting en een verwerking.

ABC voor kinderen

Op ABC van het geloof is er een overzicht van Bijbelse kernbegrippen te vinden die in begrijpelijk en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijk geloof en gereformeerde belijden aan kinderen doorgeven. Want hoe kunnen we de inhoud van Bijbelse kernwoorden geloven en beleven als wij ze niet begrijpen? Wij hopen dat kinderen hierdoor de betekenis voor hun eigen leven gaan zien.

Kindermateriaal Evangeliestek

Op de website Evangeliestek wordt naast materiaal en toerusting voor het evangelisatiewerk, ook praktisch materiaal aangeboden voor het kinderwerk in de gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is het product Bijbelzaadjes waarbij kinderen Bijbelteksten leren memoriseren.