Bedrijven

Bedrijven

Draagt u als bedrijf het jongerenwerk een warm hart toe en wilt u mee helpen investeren in de volgende generatie en de kerk van de toekomst? Door uw steun maakt u het mogelijk om daadwerkelijk het hart van álle jongeren te zoeken en de missie en doelen van het Hervormd Jeugdwerk te realiseren. Uw financiële betrokkenheid als ondernemer of bedrijf is voor het Hervormd Jeugdwerk onmisbaar.

U kunt als bedrijf of ondernemer ons op de volgende manieren financieel steunen:

Eenmalige gift

Doneer en draag bij via een eenmalige gift. Dit kunt u doen via een eenmalige machtiging of via iDeal op de website. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL51 RABO 0158839935 t.n.v. Hervormd Jeugdwerk (eventueel onder vermelding van een specifiek project).

Doorlopende machtiging

Doneer en draag bij via een structurele donatie. U kunt hiervoor het formulier op de website gebruiken of een doorlopende machtiging afgeven.

Meerjarige steun

Bent u bereid het Hervormd Jeugdwerk of een specifiek project meerjarig te steunen? Neem dan contact op met onze fondsenwerver op, Arie van Vliet: avvliet(@)hervormdjeugdwerk.nl of 06-46890511. Hij kan u meer inzicht geven in de lopende projecten en de daarbij horende meerjarige financiële vraag.

Steun een specifiek project

Heeft u een specifiek project in gedachten dat u een warm hart toedraagt en graag (meerjarig) wilt steunen? Neem dan contact op met Arie van Vliet: avvliet(@)hervormdjeugdwerk.nl of 06-46890511.

Advertising

Als bedrijf kunt u ook steunen door middel van advertising. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van een advertentie in ons magazine dat twee keer per jaar verschijnt of het plaatsen van advertising materiaal op evenementen en activiteiten.

Toiletpapier

Ook is het mogelijk het HJW financieel te steunen door toiletpapier bij ons af te nemen. Download de informatie over het product en de prijzen. Neem contact met ons op om uw bestelling te plaatsen. De afhandeling van uw bestelling verloopt via het LCJ, met wie wij hiervoor samenwerken.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Henriette Kooistra: shnkooistra(@)hervormdjeugdwerk.nl of 06-13183256.