Rick Schreur

Jeugdwerkadviseur

Mijn naam is Rick Schreur. Man van Nicolien en vader van Thirza. De tweede uit een predikantsgezin van tien kinderen. Na een fijne middelbareschooltijd, heb ik drie jaar Bedrijfskunde gestuurd. De Heere trok mij echter naar een andere studie, namelijk: theologie. Ik zocht destijds naar een baan die in lijn lag met mijn studie. In die zoektocht belandde ik in september 2018 bij het HJW.

Mijn functie binnen het HJW is jeugdwerkadviseur. De werkzaamheden die daaronder vallen zijn divers. Zo ben ik projectleider van Just Read It!, catecheet en projectmedewerker van diverse kleinere projecten. Mijn hart in die projecten ligt bij het onderwijzen, het uitleggen.

'Opdat ze Christus mogen omhelzen en nooit meer zullen loslaten.’

De afgelopen jaren heb ik zelf veel geleerd. Misschien nog wel het meest dat ik zo veel nog niet weet en snap. Het is mijn verlangen om door dit werk aan jongeren iets van de rijkdom te laten zien van het christelijk geloof. Niet om de leer, maar om de Persoon. Opdat ze Christus mogen omhelzen en nooit meer zullen loslaten. Of beter: opdat ze omhelsd mogen worden, en nooit meer losgelaten zullen worden.

Naast mijn werk volg ik de master Gemeentepredikant aan de PThU.

Team