Het lege graf

De opstanding

Het lege graf

Misschien heb je weleens een gesprek gehad met iemand die zei: "Ja, dat de Heere Jezus gestorven is, dat geloof ik wel. Dat het graf leeg was geloof ik ook wel. Maar dat Hij opgestaan is, nee dat geloof ik niet. De mensen zullen Zijn lichaam wel gewoon weggehaald hebben uit het graf. Vandaar het lege graf."

Dat lijkt in eerste instantie een goede mogelijkheid. Maar als we even verder kijken, is dit onwaarschijnlijk. In Mattheüs 27:66 staat namelijk dat er beveiligers bij het graf werden gezet. Dit waren vaak erg sterke kerels die niet zomaar aan de kant gezet konden worden. Daarnaast konden mensen die een lijk stalen enorm hard gestraft worden (tot de doodstraf toe). Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat er mensen geweest zijn die het risico wilde nemen om het lijk van de Heere Jezus te stelen. En als ze het risico wilden nemen, is het ondenkbaar dat ze ongemerkt langs de beveiligers kwamen. Het lege graf blijft dus een mysterie.

Tenminste... Een mysterie? Als we de Bijbel lezen wordt dit mysterie opgelost. Hij is opgestaan, Hij leeft! In Mattheüs 28:17 lezen we dat de discipelen Hem aanbaden. Is dat ook onze reactie? Wij kunnen lezen dat Hij leeft! Wij kunnen Hem zien: in de Bijbel, tijdens de kerkdienst, tijdens de Bijbelstudie of de catecheseavonden. Laten we Hem aanbidden, omdat Hij de Levende Koning van deze wereld is. Hij is de opgestane Levensvorst! Want het graf is leeg en de dood is overwonnen. Hij leeft!

Zeker weten!