Zeker weten!

Apologetiek voor elke dag

Zeker weten! Apologetiek voor elke dag

Apologetiek is een moeilijk woord ‘verdediging van het geloof’. Er zijn handboeken volgeschreven over apologetische thema’s. Het doel van dít project is dat christelijke jongeren in korte, krachtige filmpjes en blogs handvatten krijgen om het gesprek aan te gaan met klasgenoten of collega’s die hier anders over denken.

Het project draagt de naam “Zeker Weten!” Zeker weten is niet de conclusie van al onze redeneringen. Het is het uitgangspunt dat de Bijbel ons aanreikt: ‘’Ik weet het zeker, Hij leeft en Hij werkt.’’ En vanuit deze diepe overtuiging kijken we om ons heen en wijzen we wat aan: "Zie je dat? Het is zelfs zichtbaar dat Hij leeft!".

Thema 'De opstanding'

De opstanding. ‘’Je kunt het niet bewijzen, maar je moet het gewoon geloven’’ wordt er weleens gezegd. En dat is waar. Er is geen sluitend bewijs voor dat Christus werkelijk is opgestaan. Uiteindelijk komt het aan op geloof. Toch is daarmee niet alles gezegd. Er zijn heel goede argumenten te benoemen waardoor de opstanding niet te ontkennen is.

Thema 'God en het lijden'

God is almachtig. God is goed. Er is lijden. Hoe krijg je deze drie zinnetjes bij elkaar? “Niet” is het antwoord van veel mensen. En ook wij, als christenen, hebben niet op al het lijden een antwoord. Wel mogen we zien dat in het kruis van Christus Gods almacht, Zijn goedheid en het lijden bij elkaar komen. Daarom is het kruis het teken van zwakte en almacht, van zonde en goedheid, van lijden en hoop.

Thema 'De Bijbel'

“Christenen hebben de Bijbel, moslims hebben de Koran, hindoes hebben de Veda’s en zo heeft iedere religie zijn eigen boek.” Toch geloven we dat de Bijbel uniek is. Er is een heel aantal argumenten te benoemen die pleiten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Kijk maar.

Thema 'Het bestaan van God'

Waarom zou je in God geloven, als nog nooit iemand Hem gezien heeft? Is dat niet een beetje naïef? Misschien dat je die vraag weleens krijgt van een kennis of studiegenoot. Toch zijn er heel veel argumenten te benoemen die erop wijzen dat God wél bestaat. In dit filmpje wordt er een aantal genoemd.

Thema 'Exclusiviteit christelijk geloof'

Er zijn allerlei religies. Sommige lijken op elkaar. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Maar is dat zo? In dit filmpje wordt uitgelegd dat het christelijk geloof echt uniek is.

Thema 'God en de moraal'

Vroeger werd er sterk in termen van goed en fout gedacht. Tegenwoordig wordt dat steeds minder. Op scholen en universiteiten wordt beweerd dat je vooral dichtbij jezelf moet blijven en je eigen gevoel moet navolgen. “Wat voor de één goed voelt, kan de ander als fout ervaren,” is een algemeen gedachtegoed in deze tijd. Hoe hebben we hier als christenen over te denken?

Thema 'Geweld in de Bijbel'

God is liefde. Maar wie de Bijbel leest kan er niet onderuit dat Hij soms oproept tot geweld, of Zelf geweld gebruikt. Misschien schrik je ervan. Is dit niet hard? In deze God dan wel écht liefde? In dit filmpje wordt uitgelegd dat Gods liefde niet in tegenspraak is met het gebruik van geweld.

Thema 'Geloof is (niet) gevaarlijk'

“Als je tegen mensen zegt dat ze gewoon moeten geloven, dan zullen ze zelf niet meer nadenken en creëer je hersenloze volgelingen. Geloof is gevaarlijk!” Dat zij iemand eens. Begrijp je dat? Wat zou jij zeggen als iemand dit beweert? Dit filmpje wil je helpen in het zoeken naar een antwoord.

Thema 'Hemel en hel'

Veel wetenschappers ontkennen dat er een hemel is. Zij dragen daar allerlei argumenten voor aan. Ook ontkennen veel mensen dat er een hel is. Dit zou niet passen bij een liefdevolle God. Het filmpje wil je helpen om antwoorden te zoeken in een gesprek over de hemel. De blog wil je helpen om te begrijpen dat Gods liefde niet in tegenspraak is met het bestaan van een hel.

Jongeren