Zeker weten!

Apologetiek voor elke dag

Zeker weten! Apologetiek voor elke dag

Apologetiek is een moeilijk woord ‘verdediging van het geloof’. Er zijn handboeken volgeschreven over apologetische thema’s. Het doel van dít project is dat christelijke jongeren in korte, krachtige filmpjes en blogs handvatten krijgen om het gesprek aan te gaan met klasgenoten of collega’s die hier anders over denken.

Het project draagt de naam “Zeker Weten!” Zeker weten is niet de conclusie van al onze redeneringen. Het is het uitgangspunt dat de Bijbel ons aanreikt: ‘’Ik weet het zeker, Hij leeft en Hij werkt.’’ En vanuit deze diepe overtuiging kijken we om ons heen en wijzen we wat aan: "Zie je dat? Het is zelfs zichtbaar dat Hij leeft!".

Thema 'Exclusiviteit christelijk geloof'

Er zijn allerlei religies. Sommige lijken op elkaar. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Maar is dat zo? In dit filmpje wordt uitgelegd dat het christelijk geloof echt uniek is.

Thema 'De opstanding'

De opstanding. ‘’Je kunt het niet bewijzen, maar je moet het gewoon geloven’’ wordt er weleens gezegd. En dat is waar. Er is geen sluitend bewijs voor dat Christus werkelijk is opgestaan. Uiteindelijk komt het aan op geloof. Toch is daarmee niet alles gezegd. Er zijn heel goede argumenten te benoemen waardoor de opstanding niet te ontkennen is.

Thema 'God en het lijden'

God is almachtig. God is goed. Er is lijden. Hoe krijg je deze drie zinnetjes bij elkaar? “Niet” is het antwoord van veel mensen. En ook wij, als christenen, hebben niet op al het lijden een antwoord. Wel mogen we zien dat in het kruis van Christus Gods almacht, Zijn goedheid en het lijden bij elkaar komen. Daarom is het kruis het teken van zwakte en almacht, van zonde en goedheid, van lijden en hoop.

Thema 'De Bijbel'

“Christenen hebben de Bijbel, moslims hebben de Koran, hindoes hebben de Veda’s en zo heeft iedere religie zijn eigen boek.” Toch geloven we dat de Bijbel uniek is. Er is een heel aantal argumenten te benoemen die pleiten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Kijk maar.

Thema 'Het bestaan van God'

Waarom zou je in God geloven, als nog nooit iemand Hem gezien heeft? Is dat niet een beetje naïef? Misschien dat je die vraag weleens krijgt van een kennis of studiegenoot. Toch zijn er heel veel argumenten te benoemen die erop wijzen dat God wél bestaat. In dit filmpje wordt er een aantal genoemd.

Thema 'God en de moraal'

Vroeger werd er sterk in termen van goed en fout gedacht. Tegenwoordig wordt dat steeds minder. Op scholen en universiteiten wordt beweerd dat je vooral dichtbij jezelf moet blijven en je eigen gevoel moet navolgen. “Wat voor de één goed voelt, kan de ander als fout ervaren,” is een algemeen gedachtegoed in deze tijd. Hoe hebben we hier als christenen over te denken?

Jongeren