Vrouwelijke getuigen

De opstanding

Vrouwelijke getuigen

Is het je weleens opgevallen dat vrouwen een belangrijke plaats krijgen in het getuigenis dat de Heere Jezus is opgestaan? In Markus 16 staat zelfs dat Maria Magdalena de eerste persoon is aan wie Jezus verscheen. Je moet weten dat vrouwen in de tijd van het Nieuwe Testament helemaal geen goede positie hadden in de maatschappij. Als er een rechtszaak plaatsvond, traden de mannen op als getuigen. Niet de vrouwen! Als een iemand in de rechtszaak aankwam met vrouwelijke getuigen, was de rechtszaak bij voorbaat al verloren. In Markus 16:11 staat ook dat de mensen Maria niet geloofden toen zij getuigde van de opstanding.

Met deze kennis is het des te opvallender dat de Heere Jezus juist verschijnt aan een vrouw. Hij wijst een vrouwelijke getuige aan. Als eerste nog wel.

Stel nu eens dat iemand zegt: "Ik geloof niets van de opstanding van de Heere Jezus, het is allemaal verzonnen!" Dan is een goede vraag om terug te stellen: "Waarom zou de 'bedenker' van het verhaal dan een vrouwelijke getuige aanwijzen? Dat zou enorm dom zijn, omdat dan helemaal niemand het verhaal zou geloven. Iemand die een verhaal verzint, wil toch graag dat mensen zijn verhaal geloven?" Een vrouwelijke getuige pleit dus voor de echtheid van de opstanding, omdat het anders heel slecht verzonnen zou zijn.

Maria en vele anderen werden ingezet om van de opstanding te getuigen. Niet zomaar, maar met een doel. Opdat vele mensen tot geloof zullen komen. Ook jij! Lees maar in een paar verzen verder (Markus 16:15): "Predik het Evangelie aan alle schepselen." Argumenten kunnen helpen bij het voeren van gesprekken, maar uiteindelijk gaat het erom dat we het Evangelie zullen geloven. "Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden" (Markus 16:16).

Zeker weten!