Vijf argumenten

De Bijbel

Vijf argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel

Wist je dat er heel goede argumenten zijn te benoemen die pleiten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel? Het is niet dom om te geloven dat de Bijbel waar is, zoals soms wel gezegd wordt. Lees de volgende vijf argumenten maar.

De Bijbel is hét boek van de wereld
Door alle tijden heen is de Bijbel het meest gedrukte, meest verspreide en meest vertaalde Boek dat er op aarde is. De Bijbel is namelijk vertaald in wel tweeduizend talen. Dit getal loopt nog steeds op. En dit terwijl de boodschap van de Bijbel verre van populair is: het veroordeelt mensen tot in de eeuwige dood. En voor de verlossing van mensen gaat alle eer naar God. Een mens draagt dus niets goeds bij aan verlossing van de wereld en zichzelf. Zou jij mee willen schrijven aan een boek waarin je er zelf zo slecht vanaf komt?

Vervulling van profetieën
Veel van de profetieën uit de Bijbel zijn daadwerkelijk uitgekomen. Nee, nog niet allemaal. Dat klopt. En inderdaad, soms net iets anders dan mensen hadden verwacht. Maar dát er veel profetieën vervuld zijn, valt niet te ontkennen. Blijkbaar is er Iemand die de tijden, plaatsen en gebeurtenissen overziet en weet te vertellen wat er gaat gebeuren.

Historisch betrouwbaar
Veel Bijbelse personen, plaatsen en gebeurtenissen worden in buiten-Bijbelse bronnen ook genoemd. Ninevé, koning David, de terugkeer van de Joden, en veel meer. Dat er na tweeduizend, of soms wel drieduizend jaar nog veel gevonden is, is een stevig argument dat personen uit de Bijbel hebben geleefd en verhalen uit de Bijbel werkelijk zijn gebeurd. Er zijn wel archeologen die beweren dat veel gebeurtenissen niet archeologisch zijn bewezen. Maar iets dat niet bewezen is, wil niet zeggen dat het niet heeft plaatsgevonden

Veel wetenschappers geloven de Bijbel
Er wordt wel gezegd dat de Bijbel een boek is voor domme mensen. Slimme mensen houden het bij wetenschap. In werkelijkheid zijn er duizenden wetenschappers die met hun volle verstand belijden dat de Bijbel waar is. Wil je die allemaal dom noemen?

De Bijbel overleeft altijd
De Bijbel heeft door de eeuwen heen veel vijanden gehad. Veel mensen hebben geprobeerd om de Bijbel te vernietigen en uit te roeien. Maar het is ze niet gelukt. Kijk maar naar het eerste argument, het aantal Bijbels blijft groeien.

Ontdek het zelf
De Bijbel verandert levens. Miljoenen christenen zijn er al door tot geloof gekomen. Duizenden ambtsdragers weten zich door de Bijbel geroepen tot het ambt. De Heilige Geest gebruikt Gods Woord om mensen in beweging te zetten. Door zelf de Bijbel te lezen en te bidden of de Heilige Geest je ogen wil openen, zul je ontdekken dat Gods Woord werkelijk waar is en ook jouw leven in beslag wil nemen.

Zeker weten!