Zonder Pasen geen christelijk geloof

De opstanding

Zonder Pasen stort het hele christelijke bouwwerk in elkaar

“Het christelijk geloof is een bewering die - als ze onwaar is - onbelangrijk is, en - als ze waar is - oneindig belangrijk”, schreef de Engelse schrijver C.S. Lewis. Maar hoe kom je erachter of het christelijk geloof inderdaad wáár is?

De opstanding van Jezus is hét fundament van het christelijk geloof. Als Jezus niet echt is opgestaan, stort het hele bouwwerk in elkaar. Dan is ons geloof totaal LEEG (1 Korinthe 15:14). Wil je weten of het christelijke verhaal klopt? Doe dan onderzoek naar de opstanding! Er zijn goede redenen waarom Hij echt is opgestaan. Zoals deze:

  • Er is geen grafcultus rondom het graf van de Heere Jezus. In Jezus’ tijd was het gebruikelijk dat aanhangers van een profeet of heilige figuur zijn graf tot centrum van verering maakten (Mat. 23:29). De eerste tweehonderd jaar na Christus is er geen spoor van zo’n grafcultus te vinden... dus blijkbaar was het graf écht leeg?
  • Daarnaast waren er honderden getuigen die op verschillende plekken getuigen van Christus’ opstanding (1 Kor 15:6). Opvallend: de eerste getuigen waren vrouwen. Vrouwen telden in die tijd niet mee. Het getuigenis van een vrouw was in de Joodse en Grieks-Romeinse cultuur waardeloos. Dus als het verhaal van Jezus’ opstanding verzonnen zou zijn, zou het wel een beetje dom zijn om vrouwen als getuigen neer te zetten.
  • Ook de reactie van de discipelen is nogal opmerkelijk. Vol moed en geloofsvuur gingen ze de wereld in. Ze stierven liever de marteldood dan dat ze hun geloof in de opgestane Christus prijsgaven. Hoe kwamen ze aan zo’n passie? Kennelijk wisten ze heel zeker dat Jezus écht was opgestaan.

Misschien voelt het apart om zo verstandelijk bezig te zijn met de opstanding. Gaan we zo niet voorbij aan de kern van Pasen? Bij Pasen gaat het niet zomaar om een dood lichaam dat weer levend is geworden. Nee, het gaat om Jezus Christus: Die dood was... en nu leeft! Hij is weer opgestaan aan de ‘overkant’ van het graf. Niet aan dezelfde kant, zoals Lazarus. Dit is ten diepste Pasen. Die bovenstaande argumenten zijn handig, maar Pasen is veel méér.

Zonder Christus lig je in het graf van egoïsme, zonde en dood – al denk je te leven. Maar door Christus, die gekruisigd is en op gestaan, is er een uitweg. Vandaag kun je met Hem leven, spreken, wandelen. C.H. Spurgeon zei in een Paaspreek: “Van jou wordt niet gevraagd om te vertrouwen op een dode Jezus, maar op Eén, die hoewel gestorven om onze zonden, ook opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Je kunt op dit moment tot Jezus gaan als tot een levende en altijd aanwezige Vriend.”

Zeker weten!