Moraal als een vloot

God en de moraal

“Moraal bestaat gewoon uit afspraken die je als samenleving met elkaar maakt.” Herken je die uitspraak? Mensen bepalen zo wat goed en fout is voor zichzelf. Dat gebeurde al bij de zondeval, toen bepaalde de mens zelf wel wat goed was – tegen Gods gebod.

C.S. Lewis vergelijkt de moraliteit van de mensheid met een vloot. Als eerste moeten er goede afspraken gemaakt worden, zodat de schepen niet met elkaar in botsing komen. Zo moeten mensen ook afspreken hoe ze met elkaar samenleven. Daarnaast moeten de schepen in orde zijn. Een schip dat lek is, zal ondanks goede afspraken alsnog zinken. Zo hebben ook mensen een verantwoordelijkheid om eerlijk te zijn en goed te doen. Anders hebben afspraken geen waarde. Ten derde heeft elk schip een einddoel. Een schip waarin de ene persoon naar Spanje wil en de ander naar Afrika komt in problemen. Zo is het ook met jouw leven. Het kan geen twee doelen hebben. Jouw ‘levensschip’ is geschapen met een doel: de Schepper te loven en te prijzen!

Goed en fout is niet slechts een afspraak tussen mensen. Wij bepalen niet zelf wat goed is voor de wereld en onszelf. God laat ons in Zijn Woord zien wat goed is. Hij is goed en Hij eist volkomen gehoorzaamheid aan Zijn goede wet. Hij eist volkomen beantwoording aan ons levensdoel. Dat kan echter geen mens. Daarom is Christus in de wereld gekomen. Om de wet volkomen te gehoorzamen. Zo mogen mensen die door lek en gebrek zinken en verdrinken zich door het geloof vastklampen aan de Reddingsboei Jezus Christus. Hij heeft de wet vervuld, Hij heeft beantwoord aan Zijn doel, Hij schenkt genade en vergeving. Zodat jij, ondanks al je zonden, door Christus weer recht tegenover God kan staan. Zie daarom in geloof op Hem! En leef vanuit in het geloof vanuit Zijn woorden!

Zeker weten!