Jakobus, de Bijbel als spiegel van je leven

Terugblik Bijbelstudieconferentie 16+

29 november 2022

Bijbelstudieconferentie 16+ over de praktijk van het christenleven

Tijdens het eerste weekend van Advent kwamen we met 90 jongeren van 16 jaar en ouder bij elkaar voor de Bijbelstudieconferentie. We verdiepten ons in de Brief van Jakobus aan de hand van het thema ‘De Bijbel als spiegel van je leven’.

Op vrijdagavond was ds. P.W.J. van der Toorn uit Bunschoten te gast. Hij leidde het thema in en nam ons mee door het eerste hoofdstuk van Jakobus. “Zoals sterren flonkeren in een stikdonkere nacht, zo is onze God: Hij brengt enkel licht, enkel goedheid, en van Hem komt alle wijsheid. Ook als het moeilijk is.”

Op zaterdagmorgen was ds. K. Hoefnagel uit Sliedrecht bij ons. Vanuit Jakobus 2 sprak hij over ‘Geloof en werken’. “Een geloof zonder de werken is dood, want dat klopt gewoon niet. Dat ik van mijn vrouw houd, laat ik toch ook merken? Dat blijkt uit wat ik doe.” Hij kan zich niet indenken dat Jakobus en Paulus elkaar op dit punt zouden bestrijden. “Geloof en werken zijn twee zijden van dezelfde medaille.”

“De Heere volgen vraagt een radicale keus”

Na een vrije zaterdagmiddag vervolgde ds. W.N. Middelkoop het programma met een lezing en een interactieve bespreking over Jakobus 3. Hij legde de vinger bij ‘De zonden van de tong’. Wat gaat er in dit opzicht uit van ons? Hebben we wellicht mensen gekwetst, zijn er zaken waar we ons schuldig over voelen? En vooral: weten we van de vergeving van deze schuld?

Zondagmorgen ging ds. D.J. Budding voor in de kerk van Lage Vuursche. De preek was uit Jakobus 4:13-17, over ‘Het leven is een damp’. “We bidden zo vaak of de Heere met ons mee wil gaan, maar het zou andersom moeten zijn: dat wij met de Heere meegaan. Niet eerst plannen maken en dan pas bidden, maar een radicale keus: alleen indien de Heere het wil.”

De avonddienst in Eemdijk werd geleid door ds. D. Quant en ging over Jakobus 5. “Gebed en gebedsverhoring gaat over tere zaken. Het gebed gaat niet altijd letterlijk in vervulling, en dat is soms moeilijk. Maar het hoogste wat ons overkomen kan is niet de letterlijke verhoring van het gebed, maar dat we vrede ontvangen in de weg waarin God het gebed verhoort.”

Terug naar de lijst