Geestelijke ontmoetingen uitgediept in Het Venster

15 december 2023

Geestelijke ontmoetingen uitgediept in Het Venster

“Het is kostbaar om met het hart het hart van een ander te ontmoeten. Precies dat ook gebeurt in een geestelijk gesprek. In zo’n gesprek komt de Heilige Geest Zelf mee.” Dat schrijft bestuursvoorzitter ds. J.A. van den Berg in het decembernummer Het Venster. Het HJW-magazine staat in het teken van geestelijke ontmoetingen.

“Het is essentieel om het geestelijk gesprek te voeren met elkaar”, stelt Van den Berg. “Er zijn gelukkig veel boekjes en goede adviezen die ons helpen om dit gesprek, ook in het gezin, te zoeken. Maar een goed geestelijk gesprek heeft boven alles te maken met onze geestelijke omgang met de Heere.

Om de ander te ontmoeten en één van geest te zijn, hebben we allereerst een persoonlijk en geestelijke ontmoeting met de Heere nodig. De dagelijkse omgang met Hem is onmisbaar. Wie denkt dan niet aan de berijmde psalm 25 vers 7? ‘Gods verborgen omgang vinden.’ Psalm 25 is een prachtig voorbeeld van omgang met God door gebed.

Verwachting is een belangrijk aspect van de geestelijke omgang met God en van het gebed. Ook Psalm 25 spreekt over die verwachting. In vers 3 staat: ‘Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden.’ In het Oude Testament gaat het veel over de verwachting van de komst van de Messias. Wij staan, vooral in de adventstijd, gelovig en verwonderd stil bij het feit dat Christus gekomen is.

Wat is het bijzonder wanneer we in een ontmoeting met jongeren de omgang met de Heere merken. Dat is een vrucht van de komst van Christus in deze wereld. Laten we met verwachting uitzien naar Zijn werk in het leven van kinderen en jongeren!”

Terug naar de lijst