Terugblik Bijbelstudieconferentie 16+

Voorjaar 2024

14 maart 2024

Genade is de bron voor christelijke levenswandel

In het bijbelboek Titus geeft Paulus heel concrete aanwijzingen voor de christenen op Kreta. Zo’n 100 jongeren verdiepten zich tijdens een Bijbelstudieconferentie in de boodschap van Titus voor de kerk van vandaag. Het thema was ‘Oprechte navolging’.

“Het is belangrijk om het Evangelie niet alleen te horen en te begrijpen, maar ook te geloven,” zei ds. E. Meijer bij de start van de conferentie. “De gezonde leer is het middel waardoor mensen tot bekering komen. Het is belangrijk dat de ouderlingen waken over de gezonde leer, en deze ook zelf in praktijk brengen.”

Op zaterdagmorgen sprak prop. A.R. van Asselt over de valse leer die de gemeente op Kreta bedreigde. Dat kan heel subtiel gaan, door extra dingen toe te voegen aan de leer: “Plusjes bij het geloof.” Paulus wijst een wat opmerkelijke en radicale route: “Niet praten, niet discussiëren, geen convent, maar: de mond dichtstoppen! Dat kan in deze tijd vragen oproepen over de verdraagzaamheid van christenen onderling.”

Op zaterdagavond waren ds. W.L. van der Staaij en dhr. C.G. van der Staaij te gast om te spreken over ‘Christen-zijn op het (s)preekgestoelte”. Vanuit hun rol als resp. predikant en voormalig Kamerlid spraken zij over de gehoorzaamheid aan de overheid en welke vragen dit oproept voor een christen. “Een christen is een BBB’er: beslist, bescheiden, barmhartig,” legde ds. Van der Staaij uit. Na een korte inleiding reageerden beide sprekers op stellingen en vragen die waren ingediend door de deelnemers.

Op zondagmorgen waren de conferentiegangers te gast in de cgk van Naarden, waar ds. H. de Graaf sprak over ‘De zaligmakende genade van God’. “De christelijke levenswandel vindt elke keer weer zijn bron in de zaligmakende genade van God,” zo zei hij. Een christen leert om Christus te verwachten: “De hoop van een christen is vurige liefde, vermengt met heimwee. Daarom is het een zalige hoop.”

In de cgk van Bunschoten sprak ds. P.W.J. van der Toorn ’s middags over ‘Het goede leven leven’. Hij wees erop dat de Gods Geest ons tot een levenswandel roept, die soms haaks staat op het moderne levensgevoel. “Het is belangrijk om geestelijk gezond te blijven. Dat vraagt om een radicaal ander leven.” Voor verschillende leeftijden en groepen trok ds. Van der Toorn lessen uit de boodschap van Titus 2. ’s Avonds was hij ook te gast in Lage Vuursche om de bespreking te leiden en daarmee de conferentie af te sluiten.

Terug naar de lijst