Bidden met de psalmen

Terugblik Jeugdappel 16+ 2024

6 februari 2024

God reikt ons in de psalmen woorden aan om te bidden

Wat kunnen we van de Heere Jezus leren in Zijn omgang met de psalmen? En hoe kunnen we de psalmen in onze eigen gebeden verwerken? Deze vragen stonden centraal tijdens het Jeugdappel 16+ van LCJ en HJW. Bijna 300 jongeren reisden af naar Nijkerk voor een programma met lezingen en workshops over ‘Bidden met de psalmen’.

In het openingsappel stond ds. J.J. Mulder stil bij de rol die de psalmen speelden in het leven van Jezus. Hij maakte daarin onderscheid tussen momenten dat Jezus psalmen kreeg aangereikt en momenten dat Jezus de psalmen gebruikte om Zelf iets tot uitdrukking te brengen. Bij het laatste avondmaal zongen Jezus en de discipelen de lofzang, bestaande uit de psalmen 113-118. “Jezus bad bijvoorbeeld de woorden uit psalm 116, over banden van de dood en angsten van de hel. Enkele ogenblikken later was het zover, in de hof van Gethsemané.” Ds. Mulder wees op het belang om de psalmen eigen te maken. “Jezus had Zich de psalmen zó eigen gemaakt, dat hij ze in het hart meedroeg en paraat had op de momenten dat het er op aankwam. Misschien voel jij je nu niet gelijk aangesproken door een psalm, maar komt het later van pas.”

Na het plenaire gedeelte konden de deelnemers kiezen uit zes workshops. Ds. C.J. Rijsdijk leidde een workshop over ‘Leer mij bidden’, waarin de gebedspraktijk aan de orde kwam. Ds. A. Brons ging in op de rol die de psalmen spelen in de Joodse traditie. Met een groep jongeren die graag zingen dook Jaco van der Knijff in de zangtraditie van de Reformatie tot nu, waarbij psalmen werden gezongen uit veel verschillende berijmingen. Daarnaast was er een Bijbelstudie over psalm 62 door Rick Schreur. Anja den Otter leidde een workshop over het dichten van een psalm en Wilma van der Meij leidde een actieve workshop.

Na de etenspauze kwamen de deelnemers opnieuw bij elkaar voor de lezing van ds. A.Th. van Olst. Hij sprak over de manier waarop de psalmen een verrijking en verdieping voor het gebedsleven kunnen zijn. Hij gaf praktische aanwijzingen om de psalmen tot een eigen gebed te maken: “Bid maar! In de Bijbel spreekt God niet alleen tot ons, maar reikt God ons Zelf woorden aan om terug te zeggen in het gebed. Maak daar gebruik van.” De predikant ging ook in op mogelijke bezwaren: “Misschien benoemt een psalm onderwerpen die niet voor jou gelden. Bedenk dan: je bidt nooit alleen, maar altijd met en voor anderen. Zo kun je bidden om Gods hulp in vervolging voor mensen die dat betreft, ook als deze situatie niet direct voor jou geldt.”

De dag werd afgesloten met een tweede workshopronde, waarna er gelegenheid was om met elkaar na te praten bij de vuurkorf.

Terug naar de lijst