HJW in ontwikkeling

Vertrouwd vooruit

18 november 2020

HJW in ontwikkeling: vertrouwd vooruit

Mensen ontwikkelen en organisaties, zoals het HJW doen dat ook. Begonnen met één jeugdwerkadviseur, werken we inmiddels met 4 betrokken en gemotiveerde collega’s. Van een kerkelijke jongerenorganisatie zijn we in samenwerking gegroeid naar een organisatie die, naast het werk voor de eigen kerken, ook interkerkelijke initiatieven ontplooit.

De grote diversiteit aan producten en labels zorgde ook voor onduidelijkheid. Op dit moment werken we samen met het Landelijk Contact Jeugdwerk en de Bond Hervormde Zondagsscholen om de interkerkelijke activiteiten onder te brengen in een nog op te richten stichting. De missie hiervan is de klassieke christelijke boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie op eigentijdse en aansprekende wijze, binnen onze eigen kerken, de gereformeerde gezindte en daarbuiten, betekenis te geven in de wereld van kinderen en jongeren.

Zo ontstaat er een nieuw model van werken. Daarbij onderscheiden we de kerkelijke labels LCJ, HJW en BHZ, met een eigen bestuur, doelgroep en ook herkenbare medewerkers. Tegelijkertijd zijn we als drie organisaties samen eigenaar van de nieuwe stichting waaronder labels vallen zoals Evangeliestek, Goed in Vorm, Just Read It! en BasiC. Samen houden we hier toezicht op.

Terug naar de lijst