24 juni 2024

HJW richt zich in Het Venster op ‘levende taal’ uit de psalmen

In het meinummer van magazine Het Venster komt het thema ‘geloofstaal’ aan bod. Ook kijken we als HJW terug op alle activiteiten die afgelopen halfjaar plaatsvonden en blikken we vooruit op wat er de komende periode in de agenda staat.

De woorden die volwassenen kunnen geven aan de beleving van het geloof, klinken voor jongeren soms als onbegrijpelijk of uitgesleten jargon dat hun hart niet raakt. Ons verlangen als HJW is om de aloude waarheid in ‘levende taal’ door te geven aan jongeren.

Lees er meer over in ons inspiratiemagazine Het Venster!

Terug naar de lijst