Welkom in de IKC-kas

17 januari 2024

HJW-werkers plukken vrucht van kruisbestuiving IKC-labels

Door te werken in het vruchtbare kasklimaat dat het Interkerkelijk Kenniscentrum schept, kunnen we als Hervormd Jeugdwerk (HJW) veel betekenen voor het opgroeiende gewas binnen de Hervormde gemeenten. We plukken de vruchten van de kruisbestuiving die in de kas plaatsvindt.

Via Evangeliestek rusten we onze gemeenten toe op het gebied van kinderevangelisatie. Met Geloofwaardig opvoeden bieden we ouders praktische handreikingen voor de christelijke opvoeding, en via het aanbod van de solidariteitskas van de PKN kunnen we als Hervormd Jeugdwerk veel ondersteuning bieden vanuit het toerustingsplatform Goed in vorm aan ambtsdragers en leidinggevenden.

In een kas is veel licht nodig. Het is ons gebed dat de Heere Jezus, die Zelf gezegd heeft het Licht van de wereld te zijn, mag schijnen in onze harten. Zo kunnen onze kinderen en jongeren groeien. Tot Zijn eer!

Terug naar de lijst